trafik
»

Flytten av Korsmansgatan är dyrare än väntat – berg fanns på oväntade platser

11.7.2019 - 07.00

Snart finns Teboil i centrum inte längre

10.7.2019 - 07.00

Hangö stad överklagar dom om bränslestation

Hangö stadsstyrelse har valt att överklaga Vasa förvaltningsdomstols dom gällande Nestes station vid Hangös infart.
7.5.2019 - 13.00

Domslut sätter stopp för Nestes verksamhet i Hangö – tredje stationen på kort tid som får negativt bud

6.5.2019 - 08.58

Beslut om elektrifiering kan dröja – investeringar fattas i utredningarna

Trots stora investeringar i hamnen i Koverhar ser det dystert ut för järnvägssträckan till Hangö i ministeriets prognoser. Nu görs en ny utredning, och nästa vår får regeringen ta ställning till om avsnittet ska bli en del av stomnätet – och elektrifieras.
28.2.2019 - 07.05

Dålig information om tågen i Hangö – förvirring råder kring underfartsbygget

Byggandet av underfarten orsakar problem när byggarbetena pågår. Skyltningen är dålig och informationen om hur arbetet fortskrider upplevs som dåliga.
31.1.2019 - 07.00

Teboil kan överge Hangö – korta arrendeavtal lockar inte

Bensinmacken i centrum stänger till sommaren och det är oklart om stationen i Lappvik fortsätter. Teboil ser nu över sin verksamhet i Hangö, och trots att stadsdirektör Denis Strandell säger att Teboil är viktigt för hamntrafiken har staden inte erbjudit bolaget något alternativ.
28.1.2019 - 08.36

Företagare vill tillåta parkering längs Esplanaden

I november slog tekniska nämnden fast att det ska vara förbjudet att parkera längs Esplanadens södra sida mellan Rådmansgatan och Halmstadsgatan. Parkeringsrutan för personer med funktionsnedsättning kommer fortfarande att vara kvar.
18.1.2019 - 10.24

Vattenledningar förnyas i korsning – trafiken påverkas

Hangö vatten förnyar vattenledningsnätet i korsningen vid Tokmanni-bygget. Under arbetet påverkas trafiken.
30.10.2018 - 08.01

Fiber, fartyg och försvar på agendan

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist tog vice ordförande Mats Löfström på en rundtur i Västnyland i måndags. Hangö hamn hörde till de ställen som fick besök av duon.
22.5.2018 - 09.19