Lyhyt tauko Koverharin putkilaivauksissa

Wasco Coatings Finland pitää maaliskuussa tauon Nord Stream 2 –hankkeen putkitoimituksissa.
4.3.2019 - 12.36

Kort paus i rörarbetet på Koverhar

I mars tar Wasco Coatings Finland paus med att lasta stålrör till Nord Stream 2-projektet.
4.3.2019 - 12.36

Trafi peukaloi Nord Stream 2:n turvamääräyksiä – luotsausyritys vie sopimuksen oikeuteen

Trafin Nord Stream 2 -hanketta koskeva luotsaussopimus on parhaillaan hallinto-oikeudessa. Lisäksi yksi hallinto-oikeuden asiassa tekemä päätös on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Finnpilot katsoo, että hankkeen luotsaussopimus on lainvastainen ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.
10.1.2019 - 07.00

Trafi tummar på säkerheten med Nord Stream 2 – lotsningsföretag för avtalet till rätten

Trafis avtal gällande Nord Stream 2 ligger just nu i förvaltningsdomstolen. Dessutom ligger ett av förvaltningsdomstolens beslut i ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Finnpilot anser att projektets avtal gällande lotsningen är lagstridigt och orsakar säkerhetsrisker.
10.1.2019 - 07.00

Maailman suurin putkenlaskualus on Hangon edustalla

Alus Pioneering Spirit on parhaillaan noin 50 kilometrin päässä Hangosta lounaaseen. 382 metrin pituinen ja 124 metrin levyinen alus on lajissaan suurin maailmassa.
8.1.2019 - 13.45

Världens största konstruktionsfartyg strax utanför Hangö

Fartyget Pioneering Spirit ligger just nu ungefär 50 kilometer sydväst om Hangö. Det 382 meter långa och 124 meter breda fartyget är det största av sitt slag i världen.
8.1.2019 - 13.45

360 rör per dag skeppas ut från Koverhar

I fredags började rören till Nord Stream 2 skeppas ut från Koverhar. Arbetet sysselsätter närmare 150 personer.
26.11.2018 - 14.08