Marina Holmberg

Marina Holmberg

Chefredaktör Västra Nyland

Senast publicerade artiklar

17.9.2019

Ledare: Marknader uti Ekenäs

På torsdag inleds den traditionella höstmarknaden i Ekenäs.

16.9.2019

Ledare: Smarta martha lever med sin tid

Martharörelsen firar 120 år i år. Rörelsen kommer att fira många jubileer ännu.

12.9.2019

Ledare: Inget straff det enda rätta

Försvarsmakten har ett stort ansvar för att beväringarnas tid i militären ska vara trygg och säker. All lärdom från olyckor måste leda till bättre säkerhet.

10.9.2019

Ledare: Rätt mängd mat

Målmedvetna satsningar ska få finländarna sluta slänga mat.

2.9.2019

Ledare: Kris i kommunerna

Raseborg kan göra ett resultat som är 9 miljoner sämre än budgeterat. Strukturella åtgärder behövs.

30.8.2019

Ledare: För en fortsatt god morgon

Dagstidningen håller ställningarna som viktigt nyhetsmedium. Många vill ha papperstidningen hemburen.

23.8.2019

Ledare: Investeringar behövs för tillväxt

De ekonomiska prognoserna skrivs ner. Samtidigt borde företag investera för att skapa nya jobb. Myndigheterna ska inte stå i vägen för dem.

19.8.2019

Ledare: Nystart för vården

Nyland är sett till befolkningen det största landskapet. Där behövs särlösningar då regeringen återupptar arbetet med vårdreformen. Svenskan får inte glömmas bort.

15.8.2019

Ledare: Unga behöver tydliga nätgränser

De som blivit utsatta för sexualbrott bär på skam och rädsla, som gör det svårt att prata om det. Både föräldrar och skola har ett ansvar att tala med barn och unga om farorna på sociala medier.

12.8.2019

Ledare: Fler barn behövs

Det är många faktorer som spelar in då familjer bestämmer sig för att skaffa barn.

25.7.2019

Ledare: Psykisk ohälsa är en folksjukdom

Riksdagen ska behandla ett initiativ som ska göra det lättare att få vård för psykiska problem. En förändring behövs för kostnaderna för psykisk ohälsa är höga.

23.7.2019

Ledare: Den viktiga vardagsekonomin

Unga behöver lära sig mer om ekonomi. Men behövs det ett skilt läroämne för det eller kan undervisningen inkluderas i andra ämnen?

19.7.2019

Ledare: Finländarna tror på politiken

Intresset för politik blomstrar. Det har skett stora förändringar inom finländsk politik under de senaste 16 åren visar en färsk rapport.

16.7.2019

Ledare: Plåtpolisen ser mer

Är det bra eller dåligt med mer automatisk trafikövervakning på våra vägar? Ja säger polisen, tja säger professor i trafikmedicin.