Harald Grönstrand

Harald Grönstrand

Redigerare

Senast publicerade artiklar

14.2.2019

Uudet hotellisuunnitelmat ylittävät rakennusoikeuden – Planting: "Kaupunki on viivästyttänyt hanketta merkittävästi"

Regatta Resorts on nyt jättänyt uuden hakemuksen ympäristölautakunnan hylättyä sen aiemmat suunnitelmat. Yrityksellä on nyt kaksi vaihtoehtoista rakennussuunnitelmaa, jotka kuitenkin kummatkin edelleen ylittävät rakennusoikeuden.

14.2.2019

Nya hotellplanerna fortfarande över byggrätten – Planting: "Staden har orsakat en betydlig försening"

Efter att Regatta resorts senaste planer för hotellbygget vid spaet sköts ner i miljönämnden har man lämnat in en ny ansökan. Nu målar man upp två nya visioner för bygget, men båda är fortfarande över byggrätten.

13.2.2019

Pullonkaula on saatava pois ja vihannesosasto tilavammaksi – K-kauppaa kunnostetaan

K-supermarketissa tulee olemaan jonkin aikaa sekavaa. Myymälän ulkonäkö päivitetään, ja sisääntulon yhteyteen saadaan lisää tilaa.

13.2.2019

Flaskhalsen ska bort och grönsaksavdelningen ska bli rymligare – K-affären renoverar

Under den närmaste tiden kommer det att vara bökigt i K-supermarket. Affärens utseende uppdateras och det ska bli mera rum vid ingången.

13.2.2019

Kasvisruokapäivä kouluille ja tennistä kaikille – valtuutetut jättivät yhdeksän aloitetta

Valtuuston tiistaisessa kokouksessa jätettiin yhdeksän aloitetta, joista osa oli tehty käynnissä olevan hoitokeskustelun innoittamina. Toisissa puolestaan keskityttiin hankolaisten hyvinvointiin.

13.2.2019

Vegetarisk dag i skolorna och tennis för alla – fullmäktige lämnade in nio motioner

Under tisdagens fullmäktigemöte lämnades nio motioner in. En del var inspirerade av den pågående vårddiskussionen, medan andra fokuserade på Hangöbornas välmående.

11.2.2019

Tennisklubben leds av endast män – ordförande: "Det finns ingen baktanke"

Hangö Tennisklubb är en stor förening med runt 400 medlemmar. En tredjedel av dem är kvinnor, men föreningens styrelse består av endast män.

11.2.2019

Tenniskerhon johdossa on vain miehiä – puheenjohtaja: "Ei ole taka-ajatuksia”

Hangon Tenniskerho on iso yhdistys, johon kuuluu noin 400 jäsentä. Kolmannes heistä on naisia, mutta yhdistyksen hallituksessa on vain miehiä.

8.2.2019

Uskalla kohdata tilanne

Centralskolanin kolmasluokkalaiset saivat oppia avainten ja koodien avulla ensiavun alkeet. Toisinaan ei tarvita muuta kuin rohkeutta lähestyä ja selvittää, mitä on tapahtunut.

6.2.2019

Flera brister på vårdhemmen i Hangö

Efter vårdskandalen på Esperi Care som orsakade att bolagets vid avgick från sin post har äldrevården i Finland synats. Hangötidningen har tagit del av rapporterna från de olika vårdhemmen i Hangö.

6.2.2019

Monia puutteita Hangon hoivakodeissa

Vanhustenhoito on Suomessa noussut tiukkaan tarkasteluun Esperi Caren toimitusjohtajan irtisanoutumiseen johtaneen hoitoskandaalin johdosta. Hangon lehti on tutustunut Hangon eri hoivakoteja koskeviin raportteihin.

6.2.2019

Sommarteatern återvänder till Hangö

Den 23 augusti är det premiär för sommarteatern Måsen av Anton Tjechov vid Casino i Hangö.