"Ympärivuorokautinen yhteispäivystys on paras ratkaisu Hangolle"

24/7. Raaseporin sairaalan toimintamalleja selvittänyt työryhmä ehdottaa, että sairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys säilytetään. Bild: Johanna Lemström

Raaseporin sairaalan toimintamalleja selvittänyt työryhmä julkaisi perjantaina loppuraporttinsa. Työryhmä ehdottaa, että sairaalan yhteispäivystys säilytetään. Hangon perusturvajohtaja on helpottunut.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven asettama työryhmä ehdottaa alueen sairaanhoidon nykyisen palvelutason turvaamiseksi, että Raaseporin sairaalan yhteispäivystys säilytetään.

Tämä merkitsee muun muassa, että sairaala keskittyy ja kehittää lyhytkirurgiaansa.

– Se olisi järkevää esimerkiksi Lohjan sairaalan kanssa tehtävää yhteistyötä ajatellen, sanoo Raaseporin sairaalan johtaja Gabriela Erroll.

Tässä mallissa selvitetään myös osastotoiminta ja medisiinisen osaston tilat asetetaan perusterveydenhuollon käyttöön. Polikliininen toiminta turvataan ja sitä kehitetään.

– Alueellisia vuodepaikkatarpeita kokonaisuutena ajatellen on järkevää, että osastotoiminta otetaan tarkasteluun, sanoo Erroll.

Valmiudellisesti sairaalaan rooli ei tässä mallissa muutu. Ei myöskään ensihoitopalvelu.

Selvitystyöhön osallistunut Hangon perusturvajohtaja Elisabeth Kajander iloitsee työryhmässä vallinneesta yhteisymmärryksestä sen tukiessa yksimielisesti ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

– Hanko olisi maantieteellisen sijaintinsa johdosta ollut suurin häviäjä, ellemme olisi päättäneet yksimielisesti pitää 24/7 yhteispäivystystä parhaana vaihtoehtona.

Päivystystoiminnan supistaminen nyt ennen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta olisi saattanut saada paljon kauaskantoisempia seurauksia, toteaa Kajander:

– Koska sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on vielä ratkaisematta, olisi ollut kohtalokasta ehdottaa radikaaleja muutoksia nyt ennen uudistusta koskevia päätöksiä. Siinä on toisin sanoen kyse suuremmasta asiasta kuin yhdestä yksittäisestä päivystyksestä.

Työterveyslääkäri Stina Kvarnström osallistui Hangosta Kajanderin lisäksi työryhmän selvitystyöhön.

Kaksi muuta vaihtoehtoa

Työryhmä on työstänyt Mäkijärven alkujaan esittelemästä kuudesta vaihtoehdosta kolme erilaista päivystysvaihtoehtoa. Työryhmän toissijainen vaihtoehto on ympärivuorokautinen yleislääketieteen päivystys, ellei ympärivuorokautista yhteispäivystystä säilytetä,

Se tarkoittaisi, että kaikki leikkaustoiminta päättyy sairaalassa, mutta paikallispuudutuksessa tehtävät toimenpiteet ovat edelleen mahdollisia. Tämä malli edellyttää erityislupaa Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Erikoislääkärien konsultaatiot ovat mahdollisia, mutta eivät pakollisia. Polikliininen toiminta voi jatkua, mutta vaihtoehto vaikuttaa sekä sen valmiuteen että ensihoitopalveluun.

Kolmas vaihtoehto rajoittaisi sairaalan toimintaa radikaalisti. Sairaalassa tai alueella ylipäänsä ei tässä vaihtoehdossa ole enää ympärivuorokautista päivystystä. Sen sijaan on kiirevastaanotto arkisin tai mahdollisesti kaikkina päivinä kello 8–22.

Kokonaisuus, kahdella kielellä

Viimeksi esitelty vaihtoehto rajoittaisi siis sairaalan toimintaa erittäin paljon. Työryhmän raportista ilmenee selvästi, että sairaalaa on tarkasteltava kokonaisuutena – yhtäällä tehtävä muutos vaikuttaa koko sairaalan toimintaan.

Työryhmä pitää tulevaa sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta ajatellen erittäin tärkeänä alueellisen sosiaali- ja terveydenhuoltokeskuksen kehittämistä ja ehdottaa, että se keskitetään sairaalan kampusalueelle Tammisaareen.

Työryhmä korostaa myös, että sairaalalla on kaksikielisenä palveluntuottajana tärkeä rooli ruotsinkielisten palvelujen takaajana.

– Olen tyytyväinen myös, koska saatoimme korostaa ruotsinkielisiä palveluja. Että alueemme on erityisasemassa sen ruotsinkielisyyden johdosta, sanoo Kajander.

Käsittely jatkuu

Sairaalaraportti otetaan lähiviikkoina käsittelyyn eri elimissä.

– Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnalla ja HYKS-lautakunnalla oli miniseminaari raportista tiistaina. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta ottaa kantaa raporttiin 27. helmikuuta ja tarkoitus on, että HUSin hallitus merkitsee raportin tiedoksi 2. maaliskuuta, kertoo Erroll.

D-Day on 23. maaliskuuta, jolloin HUSin hallituksen odotetaan tekevän lopullisen päätöksensä Raaseporin sairaalan tulevasta profiilista.

Mer läsning