Yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Tiistaisessa valtuuston kokouksessa virisi keskustelu valtuustolle tiedoksi tulevista asioista. Yksi esityslistan pykälistä oli hallinto-oikeuden hylkäämä hulevesimaksuista jätetty valitus. Siitä tiedotettiin valtuustolle, koska kyseessä oli oikeusistuimen valtuuston päätöksestä tekemä päätös. Miksi sitten Outi McDonaldia koskeva oikeusprosessi ei ole saavuttanut valtuustosalia? Päätös, jossa valtuuston todettiin sanoneen McDonaldin laittomasti irti, annettiin marraskuussa.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että hulevesimaksuja koskeva päätös saatiin helmikuussa.

On tärkeätä, että kaupungin hallinnossa noudatetaan selkeitä suuntaviivoja. Näin todettiin äskettäin myös Raaseporissa, jossa syksyllä kartoitettiin viranhaltijoiden ja poliitikkojen välisen viestinnän toimivuutta. Ja parannuksiin on ilmiselviä tarpeita. Kaikilla ei ole selkeätä käsitystä siitä, mikä on viranhaltijoiden ja mikä poliitikkojen vastuualuetta, ja osapuolten välinen viestintä on ajoittain epäasiallista.

Eikä ongelma koske vain viranhaltijoita, vaan myös poliitikot ovat ottaneet itselleen rooleja, jotka eivät kuulu heidän tehtäväalueeseensa.

Nämä ristiriidat ovat aiheuttaneet ongelmia kaupungin henkilöstölle ja vaikeuttaneet toisinaan myös hallinnollista valmistelutyötä. Raaseporissa tartutaan siksi nyt asiaan. Tässä kuussa järjestetään poliitikoille ja viranhaltijoille kurssi, jonka ohjelma on räätälöity sen perusteella, mitä elintä poliitikot ja viranhaltijat edustavat. Tavoite on, että yhteistyö on jatkossa rakentavaa ja fokusoitua.

Hanko voisi ottaa tästä mallia. Valtuustossa on ajoittain hämmennystä, koska poliitikot ilmiselvästikään eivät ole paneutuneet asioihin tai ymmärtäneet poliittista prosessia. Nämä tapaukset johtavat toisinaan myös epäasiallisiin kommentteihin. Koulutus olisi hyväksi kaikille osapuolille. Ja sekä kaupunginjohtaja että kansliapäällikkö totesivat tiistaisessa kokouksessa, ettei mikään estä kaupunkia kehittämästä hallintoaan samalla kun toiminta on avointa ja pedagogista poliitikkojen suuntaan.

Hangon tulisi ottaa tässä asiassa mallia Raaseporista ja tehdä kartoitus poliitikkojen ja viranhaltijoiden välisestä yhteistyöstä.

Harald Grönstrand

Mer läsning