Vill se ljust på framtiden

Konditions-och styrketräning. Teddy Nordling har snart två decenniers erfarenhet av att driva ett gym, ett arbete han trivs med. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Steel Studio har snart två decennier på nacken. Det ska finnas ett gym i en stad, tycker Teddy Nordling.

Hangö har litet rykte om sig att vara något av kärringen mot strömmen. När andra gym i landet har lågsäsong under högsommar, pumpas det muskler som mest i Steel Studio från midsommar till skolstart.

– Och det är ju tur, för det blir alltid ett litet medlemsbortfall i slutet av våren. Då kompenseras det av fritidsboende och tillfälliga besökare som kommer till Hangö över sommaren, säger Teddy Nordling som driver Steel Studio tillsammans med brodern Anders.

Gymmet, som finns i det så kallade Helkamahuset, grundades 2001. Under snart tjugo år som företagare har Nordling hunnit se trender komma och gå. Just nu är man i en period som han kallar back to basics (tillbaka till grunden).

– Man lyfter vikter; använder olympiska lyft, frivändning, knäböj, marklyft och liknande. Under en period var det mera gymmaskiner som lockade, men nu är vikterna tillbaka.

Även ren gymnastik, grundrörelser som är basen i all träning, är på frammarsch.

Body pump klassiker

Under Steel Studios första år var det ännu rätt ovanligt i Finland att ett gym erbjöd instruerade pass. Men det är ett inslag som bara växt i omfång med åren. Under en lång tid var kvinnorna i majoritet på de instruerade passen, men under se senaste åren har också männens andel växt.

– Träning som omfattar rörlighet och styrka brukar locka också manliga deltagare, likaså spinningen, berättar Nordling.

Det är Tina Signell som ansvarar för planeringen av de ledda passen.

– Vi brukar tillsammans försöka hitta nya typer av pass, så att vi hela tiden förnyar oss och erbjuder något som känns rätt för alla åldrar, säger han.

Men det finns också klassiker som står sig från år till år, såsom Body Pump.

Årligt medlemskap

Steel Studio har en verksamhet vars bas bygger på årliga medlemskap, dessa är grunden för gymmets existens. Majoriteten av besökarna är Hangöbor, men andelen fritidsboende och personer som periodvis arbetar här ökar hela tiden. De köper i regel månadskort eller engångskort.

– Det finns medlemmar i alla åldrar, men ganska många i övre medelåldern. Vi har också ungdomar, men många flyttar bort för studier på annan ort, konstaterar Nordling.

Stadens högstadie- och gymnasieelever brukar också tidvis besöka gymmet.

Hur stor medlemsbas krävs för att driva ett gym av den här storleken?

– Jag skulle säga att det krävs minst cirka 350-400 medlemmar. Det är många faktorer som påverkar kostnadsbilden; hyresnivån, löner, i vilken mån man själv kan leda instruerade pass samt konkurrensläget, säger han.

Söndrig marknad

Beträffande konkurrenssituationen konstaterar Nordling att Hangö just nu har en söndrig marknad.

Staden öppnade sitt eget nyrenoverade gym i idrottshuset för cirka ett år sedan. Hangöbor har möjlighet att köpa ett kort dit till priset av 27 euro per halvår. Nordling säger sig ha förståelse för att prissättningen i stadens gym inte kan vara densamma som Steel Studios, eftersom Steel Studio har större utrymmen och instruerade pass.

– Men vi har ingen chans att konkurrera på lika villkor. Från stadens sida säger man att man inte vill konkurrera med en privat aktör, men utfallet är något helt annat. Man snedvrider marknaden och tar inget ansvar för situationen, bara rycker på axlarna, säger Nordling.

Steel Studio har haft ett medlemsbortfall på tjugotvå procent under senaste året. Hela bortfallet kan säkert inte tillskrivas gymmet, eftersom medlemskapet brukar gå i vågor.

– Men ett så här drastiskt bortfall kan inte enkom förklaras med en tillfällig svacka, säger han och tillägger att situationen att bli konkurrent med just kommunen känns litet märklig.

Bristande övervakning

Nordling betonar att han inte är emot att det finns ett annat gym, utan att just prissättningen är problemet. Han tillägger att staden inte bara konkurrerar med Steel Studio, utan också med föreningar som Hejdi och HIK:s styrkelyft.

– Gemensamt för alla oss tre är att vi är ekonomiskt ansvariga för vår verksamhet. Det betyder att vi måste vara noggranna med vår prissättning. Stadens gym har däremot inget vinstbehov, säger Nordling.

Övervakningen är en annan aspekt av stadens gymverksamhet som irriterar honom. Gymnycklarna är personliga, men övervakningen av vem som använder dem är enligt hans erfarenhet väldigt bristfällig.

– Jag har förstahandsinformation om personer som använt någon annans kort för att använda gymmet. Från stadens sida säger man att de inte har resurser till striktare övervakning. Men varför ger man sig då in på marknaden? frågar sig Nordling.

Han summerar problematiken med att man säkert haft goda avsikter då man öppnade stadens gym. Hade man enkom riktat sig till specialgrupper hade också läget varit ett annat.

– Men man har helt klart inte tänkt igenom alla aspekter av det, säger han.

Bör finnas privat gym

Trots medlemsbortfallet vill Nordling ändå se ljust på framtiden. Han säger att Hangö nog också i fortsättningen ska ha ett privatdrivet gym, för det bör en stad ha. Däremot kan det hända att man blir tvungen att dra ned på de instruerade passen om den sjunkande trenden fortgår.

– Eller så kan det hända att gymmet behöver en annan ägare, någon som har tid att själv hålla största delen av de ledda passen. Men jag kommer nog att göra allt för att vi också i fortsättningen ska ha ett gym som är i alla fall hyfsat modernt, avrundar Nordling.

Steel Studio grundades 2001 av Rune Nordlig. Teddy Nordling, Anders Nordling och Peter Andström.

Teddy och Anders, som numera är bosatta i Åbo, har tillsammans skött gymmet sedan 2005.

Vid sidan av gymmet arbetar Teddy Nordling som tränare för Sjundeå IF:s FM-ligalag i handboll.

Gymmet har en anställd, Nordling själv. Därutöver anlitar man Tina Signells företag att ansvara för de instruerade passen. Därutöver finns åtta andra timinstruktörer.

Steel Studio har i skivande stund cirka 440 medlemmar, i fjol vid samma tidpunkt hade man 560 medlemmar.

Mer läsning