Viktigt att resurser och förväntningar är på samma nivå

Marika Pulliainen stortrivs med sina nya arbetsuppgifter på Stevedoring. Hon har fått lära sig en helt ny terminologi och om hur de olika arbetsskedena ser ut i hamnen. Bild: Lina Enlund

Hangös tidigare turismchef stortrivs med sitt nya arbete som marknadsförings- och kommunikationsansvarig på Stevedoring. Hon arbetar med ett stort team, där alla arbetar mot ett gemensamt mål.

Det är nu två sedan Marika Pulliainen sadlade om karriärmässigt och lämnad arbetet som turismchef i Hangö. Idag arbetar hon som marknadsförings- och kommunikationsansvarig på Stevedoring, ett arbete hon trivs med som fisken i vatten. En gemensam nämnare för det tidigare och nuvarande jobbet är folk i rörelse, även om det nuvarande i hög grad också inkluderar varor.

- Grundstommen i allt som har med marknadsföring och kommunikation att göra är ju densamma, det är bara produkten som skiljer sig åt, säger hon.

Vad har hänt sedan du lämnade turistbyrån?

- Det har hänt ganska mycket. Jag hade länge tänkt att jag ville prova på en ny bransch innan jag blev för gammal. Tiden var inne för förändring, kanske borde jag ha lämnat turistbyrån i ett ännu tidigare skede, men det är lätt att vara efterklok, konstaterar Pulliainen.

Då hon började vid Stevedoring arbetade hon första tiden på importsidan och fick lära sig om behövlig pappersexercis då gods anländer. Hon kom också i kontakt med chaufförerna och fick direkt respons av dem hur de upplever att Hangö hamn fungerar, en värdefull erfarenhet för hennes nuvarande jobb. Efter arbetet på importsidan flyttade hon över till pappersexporten, som ju är Stevdorings största enskilda exportprodukt.

Viktigt att nå alla

Sedan mars kan Marika Pulliainen titulera sig marknadsförings- och kommunikationsansvarig, en helt ny befattning vid Stevedoring.

Vilken är din vision med nya jobbet?

- Det är att få den interna kommunikationen att fungera bättre inom företaget. Det är enväldigt viktig bit för att arbetet ska löpa smidigt och för att människor ska trivas på jobbet. Jag vill också göra Stevedoring känd som en av de bästa hamnoperatörerna i Finland.

På företaget använder man sig av ett nätbaserat program som heter Y-type. Det är företagets huvudsakliga interna kommunikationskanal. Därutöver ordnas årligen flera tillfällen där personalen informeras av vd:n om vad som är på gång inom företaget.

Finns det något man absolut inte får missa med då det gäller kommunikation?

- Personligen tycker jag det är ytterst viktigt att information når ut till alla berörda samtidigt. Då uppstår ingen söndriga telefonen-effekt och ingen känner sig utanför, säger Pulliainen.

Vilka lärdomar har du tagit med dig från åren på turistbyrån till ditt nuvarande arbete?

- Det finns många lärdomar jag plockat med mig efter aderton år på turistbyrån, men det viktigaste är att ha en positiv attityd; att koncentrera sig på lösningar istället för på problemen. Det är också viktigt att kunna läsa människor, så att man kan betjäna på ett sätt som passar just den personen.

Pulliainen tillägger att hon varken i sitt förra eller nuvarande jobb stött på särskilt många besvärliga kunder. Och får man negativ respons tycker hon att man måste undersöka om kritiken är befogad. Responsen är otroligt viktig för att kunna utveckla verksamheten. En av de största positiva energikällorna i förra jobbet var faktiskt de många kunder som besökte turistbyrån genom åren.

Många viljor

Trots att nuvarande och tidigare jobbet har gemensamma nämnare, finns det också viktiga skillnader.

- På turistbyrån fanns det många viljor och intressen att anpassa sig till, alla strävade inte i samma riktning, säger hon.

Det fanns å ena sidan politikerna som byttes ut med åren, å andra sidan tjänstemännen och en brokig företagarskara med olika egenintressen.

- Att få alla att jobba mot samma mål var en stor utmaning som jag inte lyckades till hundra procent med, säger Pulliainen och inflikar att det är en av nuvarande arbetets stora fördelar, att alla arbetar för samma sak.

Skillnader i resurser

En annan klar skillnad mellan de två arbetsplatserna är resurserna, både i reda pengar, men också i personalstyrka. På Stevedoring med sina 180 anställda finns det alltid någon sakkunnig man kan fråga om råd. Pulliainen konstaterar att mycket av arbetet som turismchef gick åt till att försöka trolla fram pengar.

- Inför varje val lyftes turismen fram som en viktig bransch och jag levde länge på hoppet att det skulle börja märkas i marknadsföringsbudgeten. Men inget hände.

Pulliainen betonar att det givetvis inte finns en bottenlös kista att ösa ur på Stevedoring heller, men man behöver inte vända på varje euro. Mera tid blir över att fokusera på det verkliga arbetet.

Hade du några råd till nya turismchefen då han tog över?

- Jo, många, skrattar Pulliainen och tillägger att det viktigaste var att sätta förväntningarna och resurserna på samma nivå, något hon upplevde att de inte var på hennes tid.

- Det är viktigt för att man ska trivas med jobbet, säger hon.

Njuter av Sommarhangö

Det är högsommar och solen skiner från klar himmel. Då tidningen träffar Pulliainen har hon bara några dagar kvar på jobbet innan det är dags att stämpla ut för semester. Hon säger sig njuta av Sommarhangö ännu mera nu då hon inte hela tiden behöver ha arbetsmänniskan i bakhuvudet som ska memorera öppethållningstider och annan för turister viktig information.

- Jag ska fira semestern i Hangö och på vår holme utanför Rosala, njuta av stränderna och havet, säger hon och avfyrar ett brett leende som vittnar om att hon i tankarna redan befinner sig på en solvarm klippa lyssnande till vågskvalp och måsarnas skri.

Text:

Fotografi: Lina Enlund

I ruta

Vem: Marika Pulliainen

Yrke: tidigare turismchef vid Hangö stad, numera marknadsförings- och kommunikationsansvarig på Stevedoring

Familj: Maken Timppa, Stella och tvillingarna Nea och Elmo

Intressen: beach volley, slalom, resor, skärgårdsliv med familjen och vänner

Yrke: tidigare turismchef vid Hangö stad, numera marknadsförings- och kommunikationsansvarig på Stevedoring

Familj: Maken Timppa, Stella och tvillingarna Nea och Elmo

Intressen: beach volley, slalom, resor, skärgårdsliv med familjen och vänner

Mer läsning