Viktiga passagerare

Det börjar närma sig tio år sedan passagerartrafiken mellan Hangö och Paldiski körde igång. Nu togs ett nytt steg då kapaciteten igen ökar.

Hösten 2011 var det estniska rederiet Navirails fartyg Via Mare som inledde linjetrafik mellan Hangö och Paldiski den 30 oktober. Före det hade linjen Hangö–Paldiski handlat mest om godstransport, men nu var det också passagerartrafiken som väckte visst intresse.

I det skedet var det fem år sedan Hangö hamn senast hade passagerartrafik. Den gången gick färjan Superfast mellan Hangö och Rostock, Tyskland, men då trafiken tog slut försvann de knappt 200000 passagerarna som passerat hamnen årligen.

Men det blev alltså passagerartrafik igen och nu utvecklas den ytterligare då Patria Seaways togs i bruk på linjen Paldiski-Hangö. Även om det fortsättningsvis är godstransporter i första hand som gäller är det intressant att man samtidigt ökar passagerarkapaciteten märkbart, från dryga 100 till 260. Samtidigt ändrades tiderna för avfärd vilket borde gynna passagerarna.

För en viss grupp passagerare kan det här vara ett lockande koncept. Utbudet ombord är förstås inte att jämföra med de traditionella kryssningsfartygen och man måste ha ett fordon vilket förstås kan vara avgörande faktorer, men däremot kommer man på ett enkelt sätt – och på tre timmar – rakt över till Estland. För bilisterna kan en uppenbar fördel också vara trafiken, man behöver till exempelvis inta ta sig igenom två huvudstäder, utan rör sig på betydligt mindre trafikerade orter. Ägare till husbilar och husvagnar lär inte klaga.

För Hangö hamn är godstrafiken den stora marknaden, men inte minst i år kan det finns skäl att vända på varje sten. Efter sju år av tillväxt för trafiken vid Hangö hamn, går utvecklingen det här året i motsatt riktning. En starkt bidragande orsak är förstås coronakrisen som inte minst påverkat den så viktiga bilimporten, men även faktum att byggandet av gasledningen Nord Stream i Östersjön mellan Tyskland och Ryssland avslutats vad Hangö beträffar spelar in.

Passagerartrafiken räddar knappast något i den stora bilden, men en större passagerartrafik skulle oberoende vara en positiv signal. Och mera turister är säkert välkomna till staden.

Mer läsning