Viktig del av polisarbetet

Att arbeta med förebyggande av brott är en viktig uppgift för polisen. Och det gäller inte minst arbete med de unga. Det är bättre att ta tag i sakerna i ett tidigt skede, är också budskapet från äldre konstaplarna Johanna Lindroos och Rikard Lindroos i dagens HT.

Inrikesministeriet uppdaterade i fjol sin strategi för brottsförebyggande arbete under perioden för 2019–23. Målsättningen är att upprätthålla samhällets och människornas säkerhet genom att i ett tidigt skede ingripa.

Förändringarna i omvärlden har ökat kraven på polisens förebyggande arbete. Det finländska samhället har på många sätt blivit tryggare, men samtidigt har marginaliseringen hittat en annan mera utpekande form. Det som också påverkar är de knappa resurserna och enligt rapporten också attityden som menar att förebyggande arbete är mindre värdefullt än polisens övriga uppgifter.

I enighet med den nya strategin bildades särskilda team på polisstationerna som arbetar med de här frågorna. På stationen i Ekenäs som täcker Hangö, Raseborg och Ingå utgör Rikard Lindroos och Johanna Lindroos teamet som arbetar med den brottsförebyggande verksamheten parallellt med andra uppgifter.

På papperet arbetar man med alla åldersgrupper, men visst handlar mycket om unga personer. En viktig del av jobbet är att skapa kontakter och förtroende. Polisen skall inte ses som ett hot, utan som en hjälp och ett stöd. Redan att diskutera saken och förklara kan göra mycket, säger Rikard Lindroos.

Och här kan man först nå resultat på olika sätt. Den Lindrooska patrullen har med gemensamma krafter på sociala medier skapat en stark profil kring sitt arbete. Hashtaggen #ennaltaestävätlindroosit – på svenska ungefär "de förebyggande Lindroosarna" – har slagit igenom med besked

Patrullen finns nu på en rad olika plattformar och det här skall inte underskattas på något sätt. I dagens digitala samhälle har de sociala medierna blivit en av polisens effektivaste kommunikationskanaler och är ett snabbt sätt att nå ut till en stor del av befolkningen.

I Finland är förtroendet för polisen fortfarande högt. Om sociala medier kan bidra till det är det förstås bara bra.

Thomas Sundström Nyhetschef

Mer läsning