Viadukten rivs och byggs upp igen

Rivningsdags. Viadukten ska rivas. Bild: HT-arkiv

Den kännspaka viadukten som förenar södra sidan av järnvägen med norra, kommer att rivas och ersättas av en ny konstruktion. Det berättar Tekniska-och miljöverkets direktör Jukka Takala, som i dag diskuterat saken med Trafikledsverkets representanter. Planeringen kan börja redan nästa år.

– Trafikledsverket har muntligen bekräftat att staten beviljat medel för en ny viadukt, säger Takala.

Det är trafikledsverket som äger viadukten, och förnyelsen har aktualiserats i och med den planerade elektrifieringen av järnvägen till hamnen.

– Man bedömer att det är vettigare att ta ner viadukten och bygga en helt ny. Den nuvarande är byggd på 1950-talet, så det är inte värt att förbättra den, säger Takala.

Takala kan inte uttala sig om exakta kostnader i nuläget, men säger att projektet rör sig i klassen fem miljoner. Den summan står alltså staten för.

– Om sedan politikerna vill planera några extra speciallösningar dit, är det staden som i så fall får bekosta det. Men i nuläget finns inga pengar budgeterade för viadukten, säger han.

Ökad säkerhet

Takala berättar också att en ny viadukt innebär andra säkerhetslösningar än idag. Bland annat skulle det nu låga räcket förmodligen ersättas med ett högre. Elektrifieringen av järnvägen ställer andra krav som måste beaktas, och likaledes skulle den lätta trafiken få mera utrymme. Just säkerheten för den lätta trafiken har det också gjorts en fullmäktigemotion på med Grönas Teemu Köppä som första undertecknare.

En annan femma är dock fordonstrafiken, som under byggandet av den nya viadukten förmodligen skulle koncentreras till övergången i Hangö Norra.

– Det lär vara så att man inte kan bygga en tillfällig bro för bilar, eftersom kraven är stränga, det skulle bli för dyrt och komplicerat, berättar Takala.

– Men den lätta trafiken kan ju använda underfarten så den står klar.

Takala bedömer att byggandet av den nya viadukten skulle ta 1-1,5 år. Det är kommunikationsministeriet som har projektet på sin lista över objekt som beviljas finansiering.

Mer läsning