Västra hamnens bilväg är klar

Invigning. Anders Ahlvik (vd Hangö hamn), Mikko Lahti (Sandö Betong), Björn Peltonen (Hangö hamn) och Roger Nordlund (Sandö Betong) öppnade den nya bilvägen till Smörmagasinet i Hangö på torsdagen. Bild: Lina Enlund

Det omfattande arbetet med att utvidga Västra hamnen i Hangö är klart och den förnyade vägen till Smörmagasinet är öppen. Projektet startade 2008 och prislappen är 8 miljoner euro.

På torsdagen 29.11 öppnades den nya bilvägen och den nya gång- och cykelvägen längs havet till Smörmagasinet.

Det projekt som skulle utvidga Västra hamnen, fick sin start år 2008. I dag, 12 år senare, är projektet i hamn.

För att kunna starta projektet krävdes en ny stadsplan och ett rivningslov för Engelska magasinet på hamnområdet. Ärendet gick till Högsta förvaltningsdomstolen som slutligen gav rivningslovet.

– Utan det lovet hade vi inte kunnat förstora hamnen, säger Björn Peltonen, teknisk direktör vid Hangö hamn.

Muren flyttades sten för sten

Den över hundra år gamla muren på hamnområdet var museiskyddad och fick flyttas men inte förstöras. Nu är muren, som är över en halv kilometer lång, flyttad närmare havet.

Varje sten i muren har plockats bort, numrerats och sedan byggts upp på nytt. Muren består av tusentals stenar på omkring en meter i diameter och med en vikt på flera hundra kilogram.

– Hela projektet har krävt en miljon ton stenmaterial, säger Björn Peltonen.

Sandö Betongs största projekt

Tidtabellen för projektet har hållit väl. Sandö betong har avslutat sin del av projektet enligt avtalet.

– Vi har kört stora volymer jordmassor, totalt 163 000 ton, säger Roger Nordlund från Sandö Betong.

– Det här är vårt största projekt någonsin och det har sysselsatt 20–30 personer.

Hamnprojektet har kostat 8 miljoner euro. Den summan finansieras till 20 procent med EU-pengar, det vill säga 1,5 miljoner euro.

– Den förstorade hamnen möjliggör större arbetssäkerhet och effektivitet, säger Björn Peltonen.

Mer läsning