Världens största konstruktionsfartyg strax utanför Hangö

Störst. Pioneering Spirit är det största konstruktionsfartyget i världen. Nu arbetar fartyget med att installera rören i Nord Stream 2-projektet. Bild: Wolfram Scheible

Fartyget Pioneering Spirit ligger just nu ungefär 50 kilometer sydväst om Hangö. Det 382 meter långa och 124 meter breda fartyget är det största av sitt slag i världen.

Pioneering Spirit

Längd: 382 meter.

Bredd: 124 meter.

Tonnage: 403 342 ton.

Besättning: 570 personer.

Har sammanlagt 5 olika kranar, varav den största är en specialkran på 5 000 ton.

Är en svetsfabrik, det finns 7 svetsstationer där rören svetsas samman.

Kan lägga ner rör till ett djup av 4 000 meter. Kan transportera 27 000 ton rör.

Lägger runt 3 kilometer rör om dygnet.

Konstruktionsfartyget Pioneering Spirit arbetar med att lägga ner rören för Nord Stream 2, och strax före jul kom fartyget in i Finlands ekonomiska zon. Fartyget har tagit över efter Solitaire som i sin tur förflyttat sig till svenska vatten.

– Pioneering Spirit är faktiskt det största konstruktionsfartyget i världen, säger Minna Sundelin som är kontaktperson för medier i Nord Stream 2-projektet.

Fartyget blev klart 2014, och har varit i användning sedan 2016. Fartyget är byggt för att lägga rörledningar på alla djup.