Vanhustenhuolto saattaa kaataa sote-uudistuksen

Hanko nousi syyskuussa 2017 kaikkien medioiden lööppeihin muistisairaan iäkkään naisen menehdyttyä aliravitsemuksen ja liian alhaisen ruumiinlämmön seurauksena.

Sekä Hangon kaupunki että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat tehneet asiasta selvityksen. Valviran raporttia ei ole vielä saatu, mutta Hangon perusturvajohtaja Elisabeth Kajander on korostanut medioiden raportoinnin olleen yksipuolista. Medioilla ei ole kaikkia faktatietoja.

Riippumatta siitä, mihin johtopäätöksiin Valvira päätyy, voimme kuitenkin todeta, että hoito on maassamme murrosvaiheessa. Esperi Caren toimitusjohtaja irtisanoutui tiistaina tehtävästään Valviran keskeytettyä yrityksen Ulrika-hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Hoivakodissa oli monia puutteita, ja kaupungin oli otettava se hallintaansa.

Myös Attendon hoivapalveluissa on ilmennyt monia puutteita muun muassa hoivakoti Lähteessä Hangossa. Yhteinen piirre molempien yritysten toiminnassa on, ettei henkilökuntaa ole riittävästi, mikä johtaa laiminlyönteihin.

Pääministeri Juha Sipilästä on myönteistä, että Valvira tuo esiin ongelmia. Se on hänestä osoitus järjestelmän toimivuudesta. Mutta toimiiko se, jos siitä löydetään puutteita?

Ensi sijassa kuntien on valvottava ostettua toimintaa. Kuntien resurssit ovat kuitenkin vähäiset etenkin hallituksen supistettua kuntien määrärahoja. Sipilä sanoo Ylelle, ettei hoitokriisi maassamme johdu määrärahojen vähentämisestä. Suora seuraus on joka tapauksessa, että alalla on enemmän yksityisiä toimijoita, ja suurempi toimijamäärä edellyttää kattavampaa valvontaa.

Tämä merkitsee suoraa resurssien siirtoa hoitopalveluissa kuntien ja viranomaisten valvontaan. Ja valvonta on puutteellista, elleivät kunta, Valvira ja Aluehallintovirasto saa lisää resursseja. Tämä johtaa yhä useampiin otsikkoihin laiminlyönneistä eri hoitoyksiköissä.

Olemme jo pitkään kuulleet Ruotsin hälytyskelloista, koska hoitopalvelut eivät enää toimi. Olemme pian samassa tilanteessa. Keinot, joilla säästöihin pyritään, eivät näytä hyödyttävän asiakkaita. Ne lihottavat vain investoijien lompakoita.

Eduskunnan oppositio kokoontuu nyt liittoutuakseen vastustamaan hallituksen politiikkaa. Nähtäväksi jää, onko tämä kuolinisku sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukselle.

Harald Grönstrand

Mer läsning