Vanhusneuvosto on ikäihmisten äänitorvi

Yhteistyötä. Kaupungin velvoitteisiin kuuluu järjestää vanhusneuvostolle esittelevä sihteeri. Hangon palveluasumisen esimies Ann Nylund-Mällinen toimii tässä tehtävässä. Anja Roos on vanhusneuvoston puheenjohtaja, joka yhdessä neuvoston jäsenten kanssa huolehtii, että ikäihmisten ääni tulee kuuluviin kaupungissa. Bild: Sarah Grönstrand

Hangon vanhusneuvosto tutustui tiistaina viranhaltijoiden työhön ja sai oppia ikäihmisten oikeuksista. Neuvoston tehtävä on huolehtia ikääntyneiden etujen huomioimisesta kaupungin päätöksenteossa.

Hangon vanhusneuvoston jäsenillä oli äskettäin perehdytyspäivä. Heille kerrottiin, mitä vanhuspalvelulaista todetaan kunnallislaissa ja kaupungin viranhaltijat esittelivät toimialansa neuvostolle.

– Kaikissa kunnissa on oltava vanhusneuvosto. Siksi sellainen perustettiin keväällä, sanoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Anja Roos.

Yhteys kaupungin viranhaltijoihin on vanhusneuvostolle tärkeä.

– On tärkeätä, että kaupungin viranhaltijat esittelevät suunnitelmat ja valmistelussa olevat asiat meille riittävän ajoissa, jotta ehdimme lausua niistä ennen kuin päätökset on tehty, Roos toteaa.

Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua kaupungin suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, jotka ovat tärkeitä ikäväestön hyvinvoinnille sekä mahdollisuuksille liikkua kaupungissa ja saada tarvitsemiaan palveluja.

– Kyse ei ole vain ikäihmisten peruspalveluista. Vanhusneuvosto voi myös tehdä ikäihmisiltä saatuja toivomuksia edistäviä aloitteita.

– Kyse voi olla pienistä asioista, kuten penkkien riittämättömästä määrästä.

Eivät edusta poliittisia puolueita

Vanhusneuvostossa on Hangossa seitsemän jäsentä. He eivät edusta poliittisia puolueita.

– He ovat aktiivisia henkilöitä erilaisista eläkeläisyhdistyksistä, Roos selittää.

Vanhusneuvoston jäsenet Riitta Leskinen ja Toivo Kavander, jotka ovat aktiivisia Hankoniemen Eläkkeensaajissa, kertovat perehdytyspäivän lounastauolla, miksi he ovat mukana vanhusneuvostossa.

– Haluamme vaikuttaa ikääntyneiden elämään vaikuttaviin asioihin, kuten palveluihin, sanoo Leskinen.

Perehdytyspäivä on heistä ollut opettavainen.

– On hyvä käydä läpi lain peruskohdat. Se saattaa olla hieman vaikeata omin päin, Leskinen toteaa.

Mikä on vanhusneuvoston tehtävä?

Hangon vanhusneuvosto turvaa ikäväestön mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa.

Vanhusneuvostolla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Neuvosto tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja vanhuksia koskevissa asioissa. Neuvosto tuo ikääntyneiden näkökannan kaupungin päätöksentekoon.

Pitää yhteyttä eläkeläisyhdistyksiin ja –liittoihin ja toimii tiedotuskanavana.

Seuraa ikääntyneiden palvelujen riittävyyttä. Vanhusneuvoston pitää myös järjestää vähintään kerran vuodessa eläkeläisyhdistysten jäsenille tarkoitettu tapahtuma. Esimerkiksi syksyllä 2019 järjestetään surffailupäivä.