Vakaita aikuisia haetaan tukemaan nuoria

Yhteyshenkilö. Lee Lindqvist vastaa tukihenkilötoiminnasta Hangossa. Vaikka kaupunki ajoittain järjestää tukihenkilökoulutuksia, Lindqvist sanoo, että toiminnasta kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä häneen saadakseen tarvittavat tiedot käyntiin päästäkseen. Bild: Johanna Lindholm

Tukihenkilö- ja tukiperhetarve on suuri Hangossa. Uusista kursseista huolimatta viidestä kymmeneen lasta tarvitsisi aikuisen, johon tukeutua arjessaan.

Monet nuoret tarvitsevat tänään elämäänsä lisäresursseja aikuisilta tukihenkilöiltä.

Kyseeseen voi tulla tukihenkilö, joka tapaa nuoren muutaman tunnin viikossa ja keksii yhteistä ohjelmaa tai auttaa käytännön asioissa.

Kattavampi tukimuoto ovat tukiperheet, jotka antavat nuoren tai lapsen kuulua perheeseensä esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.

Tukitoimintaa ei pidä kuitenkaan sekoittaa kasvattiperheeseen, joka toimii lastensuojelun alaisuudessa.

– Tukitoiminta tulee mukaan kuvaan, kun perheellä ehkä on menossa rankka vaihe, on vain yksi vanhempi tai sairauksia.

Näin sanoo tukitoimintaa Hangossa koordinoiva sosiaaliohjaaja Lee Lindqvist.

Aito kiinnostus on tärkeintä

Vastatakseen lisääntyvään tarpeeseen Hangon kaupunki järjestää tänä vuonna kurssin tukihenkilönä tai tukiperheenä toimimisesta kiinnostuneille.

Kiinnostuneet oppivat syksyllä kahtena lauantaina järjestettävän kurssin aikana, minkälaisesta vastuusta, oikeuksista ja velvoitteista on kyse. Luottamuksellisuus on A ja O. Lisäksi käydään läpi erilaisia tilanteita, joita tukihenkilönä tai tukiperheenä saattaa kohdata.

– Useimmat toimintaan osallistuvat tekevät sen halusta auttaa muita. Kyse on kuitenkin suuresta vastuusta ja siksi on hyvä, että valmistautuu kunnolla, sanoo Lindqvist korostaen samalla, ettei kurssi velvoita mihinkään. Esimerkiksi tällä hetkellä valmiudet tukiperhetoimintaan omaavia perheitä on hieman enemmän kuin tukiperheitä.

Kattava "perhetarjonta" on kuitenkin tarpeen, jotta juuri tietynlaista tukea tarvitseville löydetään juuri sen kaltaista tukea antavia perheitä.

– Tässä voi olla kyse esimerkiksi lapsen iästä. Perheessä ei ehkä ole pikkulapsia tai halutaan tarjota tukea samanikäiselle lapselle kuin itsellä on.

– Lisäksi miespuolisia tukihenkilöitä tarvitaan jatkuvasti.

Lindqvist sanoo, että se johtuu esimerkiksi siitä, että pojat saattavat tietyissä asioissa kokea turvallisemmaksi tuen saamisen mieheltä. Perheestä ehkä myös puuttuu miespuolinen esikuva.

Muuten "pakkoja" on vähän, vaikka samankaltaisista kiinnostuksen kohteista ja harrastuksista toki voi olla etua.

Tärkeintä on antaa aikaansa

Johanna Widerholmin perheellä on kahdentoista vuoden kokemus tukiperheenä toimimisesta.

Joskus kyse on ollut yhdestä lapsesta, toisinaan taas saman perheen sisaruksista. Joskus lapset ovat olleet saman ikäisiä kuin perheen omat lapset, toisinaan taas eri-ikäisiä.

– Lapsemme ovat pitäneet siitä, että meillä on tukilapsia. He ovat oikein odottaneet sitä viikonloppua kuussa, jona he tulevat, kertoo Widerholm.

Hänestä lapsia on ollut helppo ottaa vastaan, ja lapset ovat aina sopeutuneet hyvin perheeseen.

– Tärkeintä ei ole järjestää valtavasti ohjelmaa. Tärkeämpää on antaa tukilapsille aikaansa. Pyrimme siirtämään sivuun kaikki pakot, jotta voimme olla yhdessä ja tehdä arkisia asioita: leipoa, seurustella, olla paljon ulkona. Esimerkiksi nyt syksyllä sienestämme.

Tukilapset saavat perheen tuntemaan, että se auttaa ja tekee jotain hyvää muiden hyväksi. Tukilapset puolestaan saavat tuntea, minkälaista elämä on toisessa perheessä, ja testata uusia rutiineja. Molemmat myös oppivat koko ajan lisää uusia asioita toisiltaan.

– Uskaltakaa testata. Tämä on melko helppo tapa auttaa muita, joilta samalla saa itse paljon.

Mer läsning