Våga möta situationen

Med hjälp av nycklar och koder fick Centralskolans treor lära sig grunderna i första hjälpen. Ibland krävs det inte mer än att man vågar gå fram och ta reda på vad som har hänt.

Tyvärr har många en hög tröskel för att göra just det.

– Man är kanske rädd för att göra fel och förvärra en situation. Då väljer man att inte göra något alls, säger Pia Sandström som är legitimerad Röda Korset-skolare för första hjälpen.

Hon tillägger att alla klarar av att ringa nödnumret och att det ibland är allt som krävs. För den drabbade ger det trygghet att någon vågar vara nära och prata lugnande tills hjälpen hinner fram. Man behöver inte vara vuxen för att vara till hjälp i en nödsituation. Sandström har tränat till och med förskolegrupper i första hjälpen.

Installera 112-appen

För att göra undervisningen litet mera spännande har hon den här dagen förberett undervisningen i form av ett så kallat Escape Room. Eleverna måste knäcka koder och finna nycklar för att ta sig vidare från en uppgift till nästa. Första uppgiften handlar om hur man ska gå till väga om man stöter på en medvetslös person. Oliver Lukkari får spela patient och ligger okontaktbar på klassrummets golv.

Med hjälp av nycklar och koder tog sig eleverna vidare från en uppgift till nästa. Ella Kempas, Baitong Dithimpram och Sara Lehtinen. I bakgrunden Pia Sandström. Bild: Mia Berg-Lundqvist

– Vad ska ni göra allra först i en sådan här situation? frågar Sandström eleverna.

Rätt svar är att lätt ruska om personen för att se om hen är kontaktbar. Därefter bör man snarast ringa 112 efter hjälp. Sandström förevisar 112-applikationen som hon har installerat på sin telefon och förklarar att denna förmedlar koordinaterna till nödcentralen, ifall man inte känner till adressen.

Efter att hjälp tillkallats, kollar man att den skadade har fria luftvägar genom att aningen lyfta hakan så att huvudet lutar lätt bakåt. Om andningen fungerar normalt vänder man den olycksdrabbade i framstupa sidoläge i väntan på att ambulansen anländer.

Obligatoriskt ämne

Eleverna får också lära sig hur man tar hand om kraftigt blödande sår och brännskador. Vatten är bästa hjälpen vid den senare.

Om andningen fungerar normalt ska den olycksdrabbade vändas i framstupa sidoläge i väntan på hjälp. Fr.v. Pia Sandström, Ella Kempas, Oliver Lukkari, Sara Lehtinen, Baitong Dithimpram och Jesse Lahtela. Bild: Mia Berg-Lundqvist

– Det drabbade området ska hållas i ljummet vatten i tio minuter för att brännskadorna inte ska gå djupare in i huden, säger Sandström.

Oskar Sundberg är en av de elever som fick ta del av första hjälp-utbildningen. Han berättar att han kände till rätt mycket sedan tidigare, eftersom han varit på första hjälp-träning redan i förskolan.

Känner du dig väl förberedd efter en sådan här kurs?

– Ja, det gör jag, säger Sundberg.

Sandström berättar att första hjälpen är ett obligatoriskt skolämne i vissa europeiska länder.

– Kanske borde den vara ett obligatoriskt ämne också hos oss.