Vädret styr mer än coronan

Optimist. Hamnkapten Heikki Wichmann ser fram emot att säsongen kommer i gång på allvar. Han hoppas på en varm sommar, som lockar till båtliv. Bild: Mia-Berg Lundqvist

Så förutspår hamnkaptenen på HSF Marine hur sommarsäsongen kommer att förlöpa. Den inhemska turismen visar en stigande trend, något man hoppas få ta del av också här i Hangö.

Ansvarsfullt båtliv det är sommarens tema för gästbåtshamnen i Hangö, som sköts av HSF Marine.

- Det är viktigt att alla med sina egna handlingar bidrar till att hålla läget under kontroll, att vi respekterar och visar hänsyn till varandra, säger hamnkapten Heikki Wichmann.

Nere i Östra hamnen arbetas det nu på fullt tempo, man görs sista finslipningarna innan säsongen drar igång på allvar. Man förnyar bland annat i duschutrymmena för att bättre klara av det slitage högsäsongen medför. En av de största skillnaderna från en normal sommarsäsong är att man hamnar begränsa antalet bastugäster. Den här sommaren kommer högst fem personer i taget att få vistas i bastuutrymmena. Idealet hade varit att utforma begränsningarna så att man inrymmer en båts besättning åt gången. Men under högsäsong blir det en numerär omöjlighet.

- Dygnets timmar hinner inte till om bryggorna är fulla, konstaterar Wichmann.

Hur tror du pandemin kommer att påverka antalet båtbesökare?

- Svår fråga, men den inhemska turismen är på uppåtgående. I princip har det ju öppnats upp för att också åka utomlands, men hur de finska myndigheterna tolkar karantänreglerna är en annan sak. Jag tror att sist och slutligen kommer vädret att påverka båtturismen mer än coronan, säger han.

Wichmann får frågan om man kan fylla alla båtplatser i vanlig ordning eller om det också här krävs specialarrangemang?

- Nej, det blir automatiskt två meters avstånd mellan båtarna. Dessutom är man ju utomhus. Inte parkerar man bilarna heller på varannan plats, trots att de står mycket närmare varandra än båtarna i hamnen, svarar hamnkaptenen.

Utebliven Regatta

HSF Marine har 220 båtplatser som de kan hyra ut. En stor förändring för denna sommar är att Regatta-seglingarna uteblir på grund av pandemin. Men eftersom Regattan brukar infalla i julimånad då båtsäsongen är som livligast, tror man inte att bryggorna kommer att gapa tomma trots uteblivna seglingar.

- För gästhamnens del har det troligtvis inte så stor inverkan. Däremot kan man ställa sig frågan om Hangö får en Regattasvans utan tävlingarna, säger Wichmann.

Han påtalar att Ruisrock normalt brukar sammanfalla samma veckoslut som Regatta-seglingarna. Båda dessa är inhiberade denna sommar. Vart kommer alla de evenemangsbesökarna att söka sig nu i stället, frågar sig Heikki Wichmann.

220 båtplatser, varav 31 är möjliga att boka på förhand.

I fjol hade man över 7000 övernattningar, varav uppskattningsvis 3-5% var utländska båtgäster.

Bland de utländska besökarna dominerade svenskar och tyskar. Totalt hade man besök från dryga trettio olika länder.

Mer läsning