Vad skulle Greta Thunberg ha sagt?

I förbifarten på väg ut från biblioteket plockade jag med mig den lilla broschyren om evenemang i Hangö.

Utgivare är Hangö turistbyrå och redan vid en snabb blick på programmet kan man se att satsningen på turister är stor. Egentligen saknade jag bara ett viktigt evenemang, Sjusovardagen. Vid det här laget vet väl de flesta att föreningen Pro Hangö, som har ansvarat för evenemanget, har upplösts på grund av bristande personresurser.

Nåja, det blir ett visst spänningsmoment. Kanske någon ändå spontant ordnar något så att sängen än en gång skramlar iväg till Casinot. Förutsatt att man kommit på någon som kunde agera sjusovare, förstås,

I övrigt tycker man att varenda en som besöker Hangö borde hitta något som intresserar i det här utbudet. Ingenting hindrar förstås att också hangöborna själva kan ha nytta och glädje av programmet.

Den största förändringen turisterna kan notera är antagligen att bankautomaten på Berggatan har försvunnit och att centrums Tokmanni flyttat.

Förutom den förändring som kan noteras på Tulludden, förstås. Avverkningen av 80-90 procent av tallarna kommer inte att passera obemärkt av någon, inte heller av dem som kommer ut till udden för att surfa, sola och simma. Träden fälls knappast med handsåg och stammarna släpas inte längs gångstigen till planen vid caféet. Avverkningen betyder oljud, hjulspår efter tunga fordon – och förmodligen kvistar och ris som ligger utspridda över ett stort område ännu länge. De som räknat med en promenad eller en joggingtur längs naturliga stigar av olika bredd måste välja en annan rutt.

Åsikterna om avverkningen har inte oväntat delat hangöborna. Vissa håller med experterna som motiverar beslutet att gallra kraftigt med att det är nödvändigt för att de äldsta träden ska få tillräcklig näring och för att det ska finnas möjligheter för att bevara vad man på vardagsspråk kunde kalla sällsynta kryp. Andra tycker att naturen själv kan ta hand om sig. Det man inte talar högt om är det klirr i stadens kassa som man räknar med att avverkningen ska inbringa i form av virke och flis.

Om allt detta är icke-hangöbor antagligen saligt ovetande, hur ofta de än har besökt udden.

När man inte riktigt vet vad man ska tycka verkar det konstigt att en hel skog på Finlands sydligaste udde fälls samtidigt som man på riksnivå talar om hur viktigt det är ur klimatsynpunkt med gröna lungor. En annan sak som förvånar är att också stora delar av renlaven ska rakas bort. Hur går det ihop med klimatfilosofin à la Greta Thunberg?

Vilken åsikt man än har i saken spelar knappast någon roll, eftersom beslutet verkar stå fast.

När det gäller uppstädningen i efterhand är det sedan en annan sak. Det är inte bara de som motsätter sig avverkningen som är oroliga. Oron är befogad, eftersom avverkningar på andra håll i Hangö har resulterat i att skog med träd har förvandlats till fält täckta av stubbar, sly och ris som gör stigar svårframkomliga och som är allt annat än vackra.

Yrsa Grüne-Luoma

Mer läsning