Uuttera sade upp trettio

Speditionsföretaget Uuttera i Hangö har slutfört sina samarbetsförhandlingar och med omedelbar verkan sagt upp hälften av sina anställda. Beskedet gavs i onsdags.

Halva personalstyrkan vid speditionsfirman Uuttera i Hangö fick i onsdags besked om att arbetsförhållandet är över. Trettio av sextio anställda sades upp.

Uppsägningarna verkställs på grund av minskad arbetsmängd, företaget miste nyligen sin största kund som valde en annan speditör i Frihamnen.

Vd Lasse Niemi säger att man valde att säga upp de berörda med omedelbar verkan så att uppsägningstiden kunde börja genast och folk kan gå vidare. De berörda har mellan en och sex månaders uppsägningstid, beroende på hur länge anställningsförhållandet varat.

– Det här är tråkiga saker, speciellt då det handlar om folk som jobbat länge i huset, som längst i tiotals år, säger Niemi.

De uppsagda kommer från alla grupper av anställda, från kansli- till lagerpersonal och montörer. Niemi vet att en del redan flyttat från Hangö eller planerar att göra det och aktivt söker nya jobb.

Hur tror du att era uppsägningar påverkar Hangö som stad?

– Svårt att säga, men hamnen, och även Koverhar, har ju bra drive just nu. Dock är situationen utmanande eftersom det förmodligen finns ett stort antal anställda vid SSAB i Lappvik som också aktivt söker nya jobb, säger Niemi.

På Uuttera fortsätter nu vardagen, säger vd:n.

– Arbetsstyrkan motsvarar arbetsmängden.

Om situationen ändras och man får nya kunder som leder till mera jobb erbjuds gamla arbetstagare jobb helt i enlighet med lagen och gällande avtal, konstaterar Niemi.

Uuttera grundades 1945 och är en del av Helkama-koncernen. Verksamheten består i huvudsak av spedition och så kallade bilterminalaktiviteter. Uuttera är en av Finlands Frihamns största aktieägare och var med och grundade bolaget 1960.

Huvudförtroendeman Petri Närhiaho har inte kunnat nås.