Uusi kaava Kuningattarenvuorelle?

Yritys Regatta Resorts toivoo, että Kuningattarenvuoren kaava otetaan uuteen tarkasteluun, jotta alueesta saadaan viihtyisämpi ja toimivampi.

Regatta Resorts haluaa rakentaa asuntoja Kuningattarenvuorelle. Yritys toivoo siksi, että sen alueen asemakaava, jolla yrityksen omistuksessa olevat viisi tonttia sijaitsevat, päivitetään. Yritys esittää kaupungille osoittamassaan hallituksen puheenjohtaja Peder Plantingin allekirjoittamassa kirjelmässä, että asemakaava otetaan uuteen käsittelyyn ja harkintaan.

Vuodelta 2006 oleva nykyinen kaava ei vastaa nykyisiä tehokkaan rakentamisen vaatimuksia ja kehitys on nopeata.

– Kyse on muun muassa siitä, että tontit on asemakaavoitettu siten, että meillä on erittäin vähän liikkumavaraa muutoksille rakennusruutujen sisällä, sanoo Planting.

Joustavia liikenneratkaisuja

Kaavoitettu rakennuskapasiteetti tulee lisäämään liikennettä alueelle merkittävästi. Planting korostaakin joustavien liikenneratkaisujen tärkeyttä.

– Rakennusten väliset kadut ovat ahtaita ja toivon, että liikennettä ja näkyviä autoja voitaisiin alueella välttää mahdollisimman suuressa määrin.

Hän toteaa myös, että alueella pitää olla tilaa istutuksille, jotka lisäävät viihtyisyyttä sekä toimivat meluesteenä alueen osalla, joka rajoittuu Länsisatamaan ja sen alueella sijaitseviin rakennuksiin.

Regatta Resorts suunnittelee rakentavansa tonteilleen noin 120-140 ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua asuntoa.

Kaavan muuttaminen on mahdollista

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen sanoo, että koska kaupungilla on kaavoitusmonopoli, kaavamuutoksen aloittamiselle ole mitään lainsäädännöllisiä esteitä niin kauan kuin sen hyväksyy oikea päättävä elin.

Hän kertoo, että Kuningattarenvuori sisältyy ehdotukseen kaupungin kaavoitusohjelmaksi. Vaihtoehtoisesti se voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa.

Myös Hangon Läntinen Laituri –hanke, josta HL kertoi viime viikolla, omistaa kolme tonttia Kuningattarenvuorella. Tontit on tarkoitus rakentaa, mutta yritys hakee tarvittaessa poikkeamisluvat rakennuksille.

BILD

Päivitys. Regatta Resorts, jolla on aikomus rakentaa asuntoja Kuningattarenvuorelle, haluaa muuttaa asemakaavoja joustavampien ja nykyaikaisempien ratkaisujen mahdollistamiseksi.

Mer läsning