Useimmat pitävät lapsensa kotona

Täällä Keskuskoululla on normaalisti parkissa pitkät rivit polkupyöriä. Nyt pyörätelineet ammottavat tyhjillään. Bild: Mia Berg-Lundqvist


Lähiopetukseen osallistuu Hangossa juuri nyt yhteensä 21 lasta. Kaikki, jotka voivat valita, pitävät etäopetusta parempana vaihtoehtona. Sama suuntaus on nähtävissä myös varhaiskasvatuksessa, jonka ovet ovat edelleen avoinna.

- Rehtorimme ovat tehneet valtavasti töitä lyhyellä varoajalla, sanoo Hangon sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson.

Ja juuri kun lähiopetustarpeet oli saatu kartoitettua, hallitus ilmoitti uusista ohjeistuksista. Nyt kaikilla vuosiluokkien 1-3 oppilailla on oikeus lähiopetukseen riippumatta siitä työskentelevätkö, vai eivät, heidän vanhempansa yhteiskunnallisesti tärkeillä ammattialoilla, joilla on ratkaiseva merkitys yhteiskunnallisten palvelujen kannalta. Gustafsson sanoo, että uusien ohjeistusten antamisajankohta oli hankala.

- Mutta sinänsä kannatan päätöstä. Aiempi listaus lapsista, joilla olisi oikeus lähiopetukseen, oli epäselvä. Tilanne on näin selkeämpi, hän sanoo.

Koulukuljetuksia ei järjestetä

Tämä tarkoitti Hangossa, että lähiopetusta tarvitsevien oppilaiden määrä nousi 14:stä 21:een. Oppilaista 14 on ruotsinkielisiä ja 7 suomenkielisiä. Kukaan heistä ei tarvitse koulukuljetusta ja kaikki syövät koululounaan Keskuskoulussa.

- Ainoastaan lähiopetukseen osallistuvat oppilaat ovat oikeutettuja koululounaaseen, toteaa Gustafsson.

Hangonkylän koulussa ei ole lähiopetusta tarvitsevia oppilaita. Hangöbyskolanissa heitä on sitä vastoin neljä. Lappohjassa ei ole juuri nyt ketään lähiopetukseen osallistuvaa, mutta samassa rakennuksessa toimiva päiväkoti on edelleen auki.

Sivistystoimen johtaja olettaa, että opetusministeri Li Anderssonin vetoomus on syy siihen, ettei lähiopetukseen palannut useampia oppilaita. Ministeri toivoi, että kaikki, joilla on siihen mahdollisuus, pyrkisivät pitämään lapsensa poissa koulusta.

Työlästä ala-asteella

Nykytilanne on muuttanut opettajien toimenkuvaa merkittävästi. Yläasteen opettajat, jotka tällä hetkellä antavat vain etäopetusta, saavat valita, antavatko he opetusta kotoa vai tulevatko koululle. Ala-asteen opettajat saavat niin halutessaan työskennellä kolmena päivänä koululla ja kahtena kotoa käsin.

Hangonkylän koulussa ei ollut yhtään lähiopetusta tarvitsevaa oppilasta. Toimintoja on tiivistetty, ja rakennus on tällä hetkellä poissa käytöstä. Bild: Mia Berg-Lundqvist

– Ala- ja yläasteen väliset erilaiset menettelytavat johtuvat siitä, että ala-asteella on mietittävä myös lähiopetusta, sanoo Gustafsson.

Hän lisää, että etenkin ala-asteen opettajilla on juuri nyt raskas taakka kannettavanaan, koska heidän on monessa tapauksessa ehdittävä antaa sekä lähi- että etäopetusta.

Pieniä lapsiryhmiä

Varhaiskasvatus sekä esiopetus palvelevat siis edelleen.

– Se sujuu melko hyvin. Vanhemmat ovat toimineet mainiosti. Kaikki, joilla on mahdollisuus pitää lapset kotona, ovat tehneet niin. Lapsiryhmät ovat siksi nyt pieniä, keskimäärin 4-6 lasta käsittäviä ryhmiä, sanoo Hangon varhaiskasvatusjohtaja Birgitta Mannström.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei ryhmäkohtainen lapset ja opettajat käsittävä henkilömäärä ylitä kymmentä henkeä. Mannström toteaa, että tilanne on kaikille uusi ja että sekä henkilökunnalla että vanhemmilla on ollut paljon kysymyksiä. Hän korostaa kuitenkin, että toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston määräyksiä ja Hangon kaupungin tekemiä päätöksiä.

Hangonkylän koulun käyttämät tilat on tällä hetkellä suljettu. Suomenkielinen esikoulu on yhdistetty Tita-Marian koulun esikoulun kanssa ja ruotsinkielinen esikouluryhmä toimii juuri nyt Hylliksen tiloissa. Hangöbyskolanin neljä lähiopetuksessa olevaa oppilasta kuljetetaan nuorisosektorin autolla Keskuskoululle lounastamaan.

– Sulkemalla rakennuksen säästämme muun muassa siivouskapasiteettia, jota saatetaan tarvita jossain muualla, selittää Mannström.

Vain terveitä lapsia päivähoitoon

Tavalliset kausi-influenssat ovat vaivanneet varhaiskasvatuksen henkilökuntaa viime viikkoina. Lapsimäärän vähennyttyä merkittävästi, sijaisia ei ole kuitenkaan tarvinnut kutsua. Tarvittaessa kierrätetään sen sijaan omaa henkilökuntaa. Henkilökuntaan kuuluvilla, joilla on jäljellä käyttämättömiä lomia, on nyt mahdollisuus käyttää lomansa. Myös virkavapaata myönnetään sitä haluaville.

– Jotkut ovat tarvinneet lyhyempää työaikaa, jos heillä on kouluikäisiä lapsia, joita ei ehkä haluta jättää yksin koko päiväksi, lisää Mannström.

Hän kehuu henkilökuntaansa tunnollisuudesta ja joustavuudesta näissä mitä suurimmassa määrin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

– Kukaan ei tule töihin edes vähäisiä vilustumisoireita tuntiessaan, ja sama koskee varhaiskasvatukseen otettavia lapsia. Sovellamme erittäin matalaa kynnystä kieltäytymiselle ottaa päivähoitoon lapsi, joka ei ole juuri nyt täysin terve. On tärkeätä, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, sanoo Mannström.

Vanhemmilta, jotka hoitavat lapsiaan kotona, ei peritä päivähoitomaksua 13.4. saakka tai pidempään, jos hallitus pidentää kautta. Lisäksi maaliskuun ja huhtikuun iltapäiväkerhomaksut on päätetty puolittaa.

Mer läsning