Upprop för Villa Tellina

Rädda Hangös villor Höga investeringskostnader och en kort säsong har lett till att företaget bakom villapensionaten Tellina och Thalatta befinner sig i ekonomisk kris. Nu startar ett gäng frivilliga ett upprop för att rädda de anrika pensionaten.

– Det här handlar inte bara om Tellina och Thalatta, utan om Hangös rykte som en sommarstad med pensionatskultur.

Det säger Ilse Klockars, marknadsförningssekreterare på turistbyrån, som är inkopplad på räddningsauktionen.

För det är tyvärr det som det handlar om nu: att rädda det som räddas kan.

– Ser vi helt objektivt på situationen, befinner sig företaget i ekonomisk kris, säger Mira Haahti, företagare och värdinna för pensionaten.

Då hon och hennes man Christian Haahti för fyra år sedan tog över pensionatsrörelsen i fjärde generationen, var villornas fysiska förfall redan långt framskridet. Det innebar att renoveringarna blev väldigt omfattande, för som Mira säger, är det ingen vits att försöka lappa det dåliga med ett hafsjobb. Till exempel har företagarna varit tvungna att räta upp hela gaveln ut mot havet in på bara strukturerna.

– Det har egentligen inte funnits något val, klart att vi måste åtgärda problemen i grunden, konstaterar hon.

Utgifter och intäkter går inte jämt ut

För att utföra renoveringarna har man varit tvungen att ta stora lån, som nu tynger på och borde amorteras. Efter tre somrar står det klart att säsongen är så kort att inkomsterna inte räcker till för alla kostnader.

– Också verksamheten kostar. Så investeringarna har helt enkelt blivit en för stor bit, säger Mira.

– Trots detta har vi lyckats få upp våra siffror och vår säsong körs på maxkapacitet. Men ändå räcker det inte till. Vi borde få villorna i ett sådant skick att vi kan förlänga säsongen.

För tillfället förhandlar man om lånen med banken och Mira är tacksam över att flera Hangöföretag gett dem längre betalningstid. Men på sikt måste ju också ekonomin lösas i grunden.

Ingen brist på idéer

Som exempel på långsiktiga lösningar nämner Mira en fond som skulle trygga investeringskostnaderna.

– Jag förstår ju att vi som ett vinststrävande företag inte kan få direkt ekonomiskt stöd. Men de här villorna är så gamla och i så ursprungligt skick, att det behövs stora summor för att renovera och underhålla dem.

Någon brist på idéer kring verksamheten råder inte.

– Jag tänker mig olika typer av kulturevenemang, meditation, välgörenhetsjippon med mera, säger hon.

Men det som skulle behövas, är en person som kan koordinera ansökningar och skriva dem på byråkratspråk.

– Visst har vi sökt om bidrag och understöd från olika håll, men det kräver både tid, uthållighet och en förmåga att formella ansökningar och fylla i papper. Den tiden har vi inte riktigt haft, för att vår energi har gått åt till praktiska sysslor från morgon till kväll, och att vara värdar för pensionaten, förklarar Mira.

Något måste göras

Initiativet till uppropet kom ursprungligen från en annan Hangöföretagare, Jessica Zienkiewicz. Hon har sedan samlat ihop en lite kärntrupp, där Nina-Maria Haanpää och Ilse Klockars ingår.

– När jag hörde om situationen tänkte jag bara, att det måste gå att göra något för att rädda villorna, säger Jessica.

– Jag är säkert lite konstig, men om jag hör att någon behöver hjälp så känner jag att jag måste göra något.

Så nu bollar gruppen med olika idéer. Ett allra första initiativ är att involvera folk i praktiska göromål under May-Day den 26.5.

– I stället för att gå en rundvandring i de gamla villorna, kunde de ju få hjälpa till med något praktiskt som behövs för att få upp dörrarna till säsongen, säger Nina-Maria.

Det handlar om uppgifter som att kratta, dammsuga, diska, tvätta fönster - ja allt som behövs. Talkot ordnas klockan 12-15 och den som vill delta kan kontakta Mira Haahti eller spontant dyka upp.

Gänget har också andra idéer för hur man kunde få folk involverade. Men det viktigaste är nu att få i gång årets säsong.

Den första bokningen är 24.5 då ett bröllopspar - som i fjol förlovade sig här - gästar den nyrenoverade sviten på södra sidan. Bokningar finns redan för flera år framåt, så det vore synd om företaget tvingas lägga ned.

– För oss är det här jobbet ett kall. Pensionaten är ett arv att förvalta, och vi ser att Tellina egentligen "tillhör" våra gäster, säger Mira. För henne är det viktigt att verksamheten är en del av samhället som inkluderar många och att den sprider glädje och engagerar folk.

Inkvarteringsvillorna blir allt färre

Från stadens och turismens sida är Ilse bekymrad över att antalet villor med inkvartering blir allt färre.

– Ändå är det här en service som folk faktiskt frågar efter och som är så stark förknippad med Hangö. Dessutom har villorna ett stort symbolvärde och är ett välkänt inslag i gatubilden, till exempel är ju Villa Tellina ingången till Badhusparken, säger hon och tillägger.

– Skulle verksamheten här upphöra skulle nog folk vara väldigt bekymrade.