Tystare sommar väntar

Jennika Friman, kulturdirektör i Hangö, konstaterar att det evenemangsmässigt blir en litet lugnare sommar i år. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Färre evenemang och besökare innebär mindre klirr i kassan, men säkerheten går först. Läget är ännu öppet för augusti och Hangödagarna står i vågskålen.

- Hela åttio procent av årets intäkter kommer från sommarsäsongen, så hur den går sätter stora spår i ekonomin, konstaterar Laura Lotta Andersson, museichef i Hangö.

Årets budget är redan beviljad, men coronaläget kan mycket väl ha effekter för nästa år.

- Stadens ekonomi kommer ju också i övrigt att vara ansträngd av pandemin, tillägger hon.

Hangö museum har hållit sina dörrar stängda sedan 17.3, och såväl museichefen som museiamanuensen har arbetat på distans. Endast museimästaren har funnits på plats på kontoret i stadshuset. Andersson säger att distansarrangemanget fungerat överraskande bra. En stor del av arbetstiden går åt till förberedelser av nästa utställning som ska handla om vrak. Enligt ursprungsplanerna skall utställningen öppna den 29.5, hur det blir med den saken är litet osäkert i skrivande stund.

Dokumenterar pandemin

Men även om man kan öppna utställningen om vrak på planerat datum, kommer specialarrangemang att krävas. Andersson ser det exempelvis som högst osannolikt att man skulle hålla en vernissage i samband med att utställningen öppnas, eftersom museilokalen är rätt liten.

- Vi har fört diskussioner om hur vi kan hålla öppet och ändå trygga säkerheten för såväl personal som besökare. Det blir säkert frågan om att införa begränsningar på antalet besökare som får vistas i museiutrymmet samtidigt, funderar Andersson.

Hon säger att runt tio besökare åt gången torde vara en rätt rimlig begränsning. En annan sak som engagerat museipersonalen under den senaste månaden är dokumenteringen av hur pandemin syns i gatubilden och hur folk upplever den. Man har samlat in personliga berättelser via nätet, fotograferat butikslivet och även varit i kontakt med sjöbevakningen för att få material om hur stängningen av Nyland påverkade deras arbete.

Hangödagarna i vågskålen

Jennika Friman, kulturdirektör i Hangö, är fullt sysselsatt med att planera sommarens evenemang, men också att utföra annulleringar. Regeringens beslut att inga tillställningar med över 500 personer får arrangeras innan tidigast augusti ger en fingervisning om hur sommaren kommer att se ut.

- Evenemangsmässigt blir det litet tystare än under tidigare år. Hur läget är för augusti står ännu öppet. Vi hoppas på att då kunna hålla åtminstone några av våra egna evenemang, säger Friman.

Hon konstaterar att de flesta av stadens egna evenemang är rätt småskaliga, få överstiger deltagare på 500 personer. Här utgör Hangödagarna och traditionen att äta utomhus tillsammans i långbord ett undantag. Hur det blir med Hangödagarna står ännu oklart. Det är möjligt att de kan bli av, men med vissa restriktioner.

- Men de kan också komma att inhiberas, det är läget vi lever med just nu. Säkerheten är det som går först, och så följer vi förstås regeringens direktiv och rekommendationer, säger Friman.

Flera annulleringar

Vi har redan i skrivande stund fått ta del av en hel rad sommarevenemang som annullerats, såsom exempelvis Skapande veckan, Hangö Regattan, Sea Horse Week och Hangö Teaterträff som i år blir ett virtuellt evenemang. European Juggling Convention - världens största jongleringsfestival har uppskjutits till nästa sommar.

- Vissa saker som var planerade till sommaren kan kanske ordnas vid annan tidpunkt, men inte alla, summerar Friman.

Mer läsning