Työ lasten parissa on parasta, mitä voi tehdä

Uudessa tehtävässä. Karin Ingberg-Wiberg on työskennellyt kaksi kuukautta Halmstadintalon ja Lappohjan päiväkodinjohtajana. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Karin Ingberg-Wiberg on työskennellyt kunnan palveluksessa lasten parissa pian kaksikymmentä vuotta. Alle kouluikäistenkin lasten kanssa voi tehdä paljon pedagogista työtä, ja hän pitää ajatuksesta, että lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun.

– Suurin haasteeni juuri nyt on oppia kaikki työhöni kuuluvat hallinnolliset asiat, sanoo päiväkodinjohtaja Karin Ingberg-Wiberg, joka vastaa Halmstadintalon sekä Lappohjan päiväkodista ja esikoulusta 1. elokuuta alkaen.

Hän kokee pidemmällä tähtäimellä haasteeksi löytää tavat työskennellä siten, että hän on parhaillaan kolmessa eri paikassa työskentelevän henkilökunnan ja lasten tavoitettavissa. Halmstadintalon lapsiryhmät on sisäilmaongelmien johdosta siirretty uusiin, tilapäisiin tiloihin. Päivähoitoryhmät ovat Evangeliska Folkhögskolanin tiloissa ja esikouluryhmät Hangonkylän koulussa.

Toimistohenkilöstö työskentelee toistaiseksi Halmstadintalossa, mutta myös he muuttavat muualle heti, kun tarkoitukseen löytyy sopivat tilat.

– Tällä hetkellä emme tiedä Halmstadintalon tulevaisuudesta, mutta on hyvä, että lapset ovat siirtyneet muualle, ja ongelmiin puututaan. Luotamme siihen, että kaikki järjestyy parhain päin, sanoo Ingberg-Wiberg.

Vastavalmistunut maisteri

Vaikka Ingberg-Wiberg on uusi nykyisessä tehtävässään, hänellä tulee ensi vuonna täyteen peräti kaksikymmentä vuotta kunnan palveluksessa. Hän on tehnyt töitä lasten parissa eri rooleissa. Hänen perustutkintonsa lastentarhanopettajana on vuodelta 1993, mutta hän on sen jälkeen suorittanut eri vaiheissa erilaisia jatko-opintoja. Vuoteen 2005 saakka hän ohjasi 3-5-vuotiaiden lapsiryhmiä ja esikouluryhmiä muun muassa Metsämajassa. Monet tunnistavat hänet varmasti myös perhekeskus Pikku-Lillanista, jota hän itse asiassa oli mukana perustamassa.

Vuosina 2006–2008 hän suoritti työnsä ohessa jatko-opintoja valmistuen erityisopettajaksi, ja viime vuosina hän on laajentanut akateemista osaamistaan. Hän valmistui tänä vuonna kasvatustieteen (varhaiskasvatustiede) maisteriksi hieman ennen juhannusta.

– Se oli kyllä yksi merkittävä syy, miksi hain tähän tehtävään. Minusta tuntui, että tarvitsin hieman uusia haasteita, jotta en juuttuisi entisiin kuvioihin, Ingberg-Wiberg kertoo.

Demokratiakasvatusta Miksi haluat tehdä töitä lasten parissa?

– Se on parasta, mitä voi tehdä, minusta. Lapsethan ovat meidän tulevaisuutemme, ja meillä on mahdollisuus saada lasten kanssa aikaan jotain hyvää. On tärkeätä ottaa talteen lasten luovuus ja mielikuvitus.

Varhaiskasvatusopetus on ennättänyt muuttua melkoisesti niiden pian kahdenkymmenen vuoden aikana, jotka Ingberg-Wiberg on työskennellyt lasten parissa. Yksi merkittävimmistä muutoksista on asenne lasten opettamiseen, että lasten panos toimintaan on nostettava selkeämmin esiin. Henkilökunta suunnittelee luonnollisesti toimintarungon, mutta se ei saa olla niin yksityiskohtainen, ettei siitä löydy tilaa lasten kiinnostusten ja toivomusten huomioimiseen. Sitä voidaan pitää varhaisen demokratiakasvatuksen osana.

– Se, että vuodesta 2010 alkaen olemme kuuluneet sivistystoimen alaisuuteen ja noudatamme opetussuunnitelmia, on antanut meille välineitä nostaa esiin joitakin näkökulmia, jotka ehkä huomioitiin aiemmin enemmän eräänlaisena hiljaisena osaamisena, Ingberg-Wiberg selventää.

On paljon kasvatuksellisia asioita, joita voidaan toteuttaa alle kouluikäisten parissa. Täysin tavallinen leikkitunti on usein paljon enemmän kuin "vain leikkiä".

– Mitäkö opettelemme leikkien? No, esimerkiksi keskittymistä, mielikuvitusta, luovuutta, sanavarastoa. Lapselle ei tietenkään sanota, että nyt opettelemme sanavarastoa tällä leikillä, vaan oppiminen tapahtuu huomaamatta, sivutuotteena, Ingberg-Wiberg kuvailee.

Iloa liikunnasta ja dokumentointia

Muun muassa Ilo kasvaa liikkuen on tämän toimintavuoden aikana ajankohtainen hanke, joka koskee lähes kaikkia alle kouluikäisiä lapsia Hangossa. Korkeushyppääjä Linda Sandblom innostaa leikkien lapsia liikkumaan enemmän.

Osa henkilöstöstä tulee osallistumaan pedagogisen dokumentoinnin koulutukseen Tammisaaressa syksyn aikana.

– Sehän tukee tietenkin toimintaamme, koska mediakoulutus on uusi asia opetussuunnitelmassa, sanoo Ingberg-Wiberg.