Tvärminneforskare fick kolla in sitt nya fartyg: "Det här är ett flaggskepp för forskning"

Bergsråden Stig Gustavson, Georg Ehrnrooth har båda lyckats samla ihop pengar för Tvärminnes nya forskningkatamaran. Företaget Kewatecs Aluboat bygger fartyget och det är företagets VD Jens Ahlskog som också är med på bild. Bild: Alf Norkko

Ett nytt forskningsfartyg kommer att levereras till Tvärminne Zoologiska station i september. Fartyget byggs i Karleby och kommer att öka forskningsmöjligheterna från stationen.

– Det här ser jättebra ut. Fartyget är helt unikt i Finland och är ett ordentligt profillyft för marinforskningen vid Helsingfors universitet, säger Alf Norkko som är professor i Östersjöekologi vid Tvärminne Zoologiska station.

Här är Tvärminnes nya forskningskatamaran i siffror

18 meter lång.

7 meter bred.

3 våningar hög.

30 personer plus besättning ryms ombord.

18 knop är marschtakten.

5 centimeters istäcke ska båten klara av.

1,9 miljoner euro är prislappen på fartyget.

Han har nyss besökt varvet Kewatec Aluboat som bygger forskningskatamaranen i Karleby i Österbotten. I september ska fartyget vara klart.

– Det här är ett flaggskepp för forskning i Finland, säger Norkko.

Han reste tillsammans med bergsråden Stig Gustavson och Georg Ehrnrooth som startade en insamling för forskningsfartyget för fyra år sedan.

– Norkko gick på moln när han såg fartyget. Och jag med, säger Gustavson.

Nuvarande fartyg håller inte måttet

Och forskningsfartyget är efterlängtat, stationens nuvarande fartyg är redo för pension.

– Lyftkranen på Saduria orkar inte lyfta moderna instrument ombord.

Tvärminnes nya forskningsfartyg är snart klart. Här är det i Kewatec Aluboats varv i Karleby. Bild: Alf Norkko

Det nya fartyget är också mer flexibelt i och med att det är en katamaran och därför här grundgående.

– Man kan röra sig fritt i kustområden med den.

Fartyget har också dynamisk positionering, vilket betyder att den klarar av att hålla sig på en och samma plats när prover tas.

– Det är också viktigt om man vill ta nya prover från exakt samma plats ett år senare, säger Norkko.

Fartyget har inte mycket permanent labbutrustning, utan tanken är att utrustningen kan lastas på och av beroende på vilket forskningsprojekt som behöver fartyget.

En skiss av Tvärminnes nya forskningsfartyg försedd med bottendjuret spånakäringen som är Tvärminne zoologiska stations logo. Bild: Tvärminne zoologiska station

Slopade kristallvaser för forskning

Fartyget är inte billigt. Tack vare en donation på 800 000 euro fick Helsingfors universitet resten av pengarna via statens motfinansieringsprogram för universiteten.

– Stödet visar hur viktig Östersjöforskning är för samhället, säger Norkko.

Det var år 2015 som Gustavson fyllde 70 och samlade in 800 000 euro som donerades till universitetet.

– Jag ville inte ha kristallvaser och blommor. Jag tyckte att jag kan samla in pengar till något vettigt.

Gustavson har en stuga i närheten av forskningsstationen och har alltid bott i skärgården. Därför har han också sett förändringarna i naturen.

– Siktdjupet har försämrats, det är igenvuxet, flundran har försvunnit. Det skär i hjärtat när man ser hur det har blivit.

Eftersom många av hans vänner också vistas i skärgården kändes donationen rätt. Utan forskning är det nämligen svårt att göra rätt åtgärder i ett komplicerat ekosystem.

– Åtgärder som inte grundar sig på ordentlig grundforskning kan göra situationen värre, säger Gustavson.

Mer läsning