Turvallinen koulutie lasten oikeus

Tuntuu turvattomalta. Erno Näätänen peräänkuuluttaa suurempaa varovaisuutta liikenteessä lasten turvallisuutta ajatellen. Silja-tytär on päiväkodissa, mutta Henna on koululainen. Bild: Johanna Lindholm

Asema-alueen kaavoitus vaikuttaa koululaisten liikenneturvallisuuteen.

Varubodenin halu rakentaa S-market Asema-alueelle ja alueen kaavamuutos on synnyttänyt paljon keskustelua keskustan mahdollisesta siirrosta.

Toinen kaavoituksen ajankohtaistama asia on lasten oikeus turvalliseen koulutiehen. Erno Näätänen, kahden lapsen isä, on yksi asiaan huomiota kiinnittäneistä.

Suurempi vastuu

Näätänen on rakennusalan yrittäjä ja paljon liikenteessä eri vuorokaudenaikoihin. Hänellä on siis mahdollisuus seurata, miten lapset liikkuvat koulujen alkaessa ja päättyessä.

– Kaupunki voisi tehdä paljon parannuksia. Valaistus on monissa paikoissa huono, autoilijoiden saattaa olla vaikea erottaa suojateitä, joita pienten lasten pitäisi käyttää teitä ylittäessään ja näkyvyys voi olla huono kasvillisuuden johdosta. Kaupungin pitäisi Näätäsen mielestä kantaa suurempaa vastuuta näistä asioista.

Hänen vanhempi tyttärensä Henna on toisella luokalla ja pyöräilee Esplanaadia pitkin Keskuskouluun. 


– Isä on sanonut, että on tärkeätä olla varovainen ja tarkkana. 


Näätänen sanoo, ettei Hennalle tosin olen tapahtunut mitään, mutta että näkyvyys joissakin ylityspaikoissa, kuten esimerkiksi Rauhankadun kohdalla, tuntuu tyttärestä huonolta. 


Usein isä kuitenkin vie Hennan kouluun ja pikkusisko Siljan Hangonkylän koulun päiväkotiin.


– Koen vanhempana itseni usein turvattomaksi ja ellen vie ja nouda Hennaa mietin, mitä kaikkea voi tapahtua.

Hänen kanssa-autoilijoittensa käytös ei aina vakuuta häntä.

– Ihmiset voisivat yleensäkin keventää kaasujalkaansa.

Tärkeätä, että Asema-alue kaavoitetaan oikein

Asematorin vireillä oleva kaavamuutos on viime aikoina lisännyt hänen huoltaan.

– Esplanaadilla on kaiken muun liikenteen lisäksi paljon raskasta liikennettä.

Näätänen veikkaa, että uusi S-market lisäisi entisestään liikennettä. Siksi on tärkeätä, että jo kaavoitusvaiheessa mietitään lasten liikenneturvallisuutta.

Parempi valaistus

Hän onkin vyöryttänyt pallon lapsia ja nuoria koskevissa asioissa profiloituneille poliitikoille, jotta he pitävät liikenneturvallisuuden mielessään virallisissa yhteyksissä.

– Lisäksi haastan yrittäjät sponsoroimaan parempaa valaistusta ylityspaikkoihin. Muutamat ovat jo tarttuneet haasteeseen ja toivomme, että kaupunki osallistuu työllä, sanoo Näätänen, joka arvioi, että valaistuksen parantaminen maksaisi noin 4000 euroa per ylityspaikka.

SDP:n Jorma Nousiainen on yksi kopin ottaneista ja asioita nyt edistävistä.

– Aloite on mielestäni erinomainen. Tulen olemaan yhteydessä virkamiehiin aloitteen toteuttamiseksi. Etenkin Esplanaadilla on ylityspaikkoja, joissa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta voitaisiin parantaa, sanoo Nousiainen.

Haluaa liikenteen sujuvan


Sivistyslautakunta on yksi Asema-alueen kaavoituksesta palautetta antaneista.

Lautakunta kannattaa selkeästi työn edistyessä pois jätettyä vaihtoehtoa.


– Kannatamme monelta suunnalta hyvin sujuvaa liikennettä, sanoo sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson.


Hänestä on toivottavaa, ettei Pitkäkatua suljeta. 


– Jos kaikki liikenne alueelle ja alueelta johdetaan Palokunnankatua pitkin, liikenneruuhkien vaara kasvaa, mikä heikentää liikenneturvallisuutta. 


Ylittää odotukset


Hän mainitsee nykyisen K-Supermarketin alueen liikennejärjestelyt esimerkkinä alkuperäiset odotukset ylittäneestä toteutuksesta. 


– Rewellinkadun rakentaminen mahdollisti pysäköintialueelle pääsyn monelta suunnalta, mikä on hyvä turvallisuuden kannalta. 


Sivistyslautakunta haluaa myös, että uuden ylikulkusillan juureen rakennetaan kiertoliittymä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja lasten turvallisuuden takaamiseksi.


– En ota kantaa siihen lisääntyykö liikenne uuden myymälän rakentamisen myötä. Suurempi määrä valittavissa olevia reittivaihtoehtoja on kuitenkin hyväksi.


– Koululaisten kannalta vaaralliset reitit ovat pääasiassa olleet Kadermonkadun-Puistokadun ja Korsmaninkadun radanylityspaikat sekä Esplanaadi.


Kaupunki on kuitenkin uuden alikulun ansiosta ratkaissut kaksi ongelmaa, sanoo Gustafsson.


Lautakunta otti aikalisän


Ympäristölautakunnassa on kaavoitusprosessin aikana esitetty kaksi luonnosvaihtoehtoa mahdollisen suurmyymälän sijoituspaikaksi.

Toisessa myymälä on sijoitettu lähemmäs Esplanaadia, jolloin liikenne johdettaisiin Asematorille Palokunnankadulta ja Pitkäkadulta.

Toisessa vaihtoehdossa myymälä on lähempänä junarataa ja liittymä Pitkäkadulta suljettaisiin nykyisessä muodossaan.

iitä tulisi tavaroiden lastausalue.


Useimmat lausunnon antaneet kannattivat ykkösvaihtoehtoa, mutta ympäristölautakunnassa maalisuoralle on päässyt kakkosvaihtoehto.

Lautakunta päätti kuitenkin palauttaa asian valmisteluun viime kokouksessaan syyskuun lopulla. 


– Haluamme vielä tarkastella liikenneratkaisuja etenkin iäkkäiden ja lasten kannalta, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Björn Peltonen (RKP).


Kakkosvaihtoehtoa on arvosteltu siitä, että talot rakennetaan liian tiiviisti, näköala huononee ja Pitkäkatu suljetaan.

Peltosesta vaihtoehdolla on kuitenkin omat etunsa.


– Rakennuskannan ollessa lähempänä rautatietä saadaan selkeämpi linjaus koulun ja sen ulkoalueiden välille. 


Lisäksi se muodostaa melusuojan koulujen suuntaan ja puiston vehmaus voidaan säilyttää samalla kun asemarakennus on edelleen hyvin näkyvissä.

Peltonen sanoo, ettei Pitkäkatua myöskään välttämättä suljeta. 


– Liittymää sitä vastoin ehkä siirretään hieman. Sen ei tarvitse olla yhtä leveä kuin nyt, koska katu on melko kevyesti liikennöity. 


Silta avaa uusia mahdollisuuksia


Halutaan myös nähdä, miten uusi ylikulkusilta suunnitellaan.

– Kyseeseen voi tulla muun muassa katetun kevyen liikenteen sillan rakentaminen Forum-talolta uudelle myymälälle. Se olisi sekä turvallisempi että mukavampi vaihtoehto pyöräilijöille ja jalankulkijoille, pohtii Peltonen.

Perusopetuslaissa lukee: "Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että

oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen

järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen

mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä." (1998/628, 6§).

Kaupungilla on vuonna 2008 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma,

jota on käytetty muun muassa Korsmaninkadun alikulkua suunniteltaessa.

Kaupungilla on myös eri toimialojen edustajista koostuva

liikenneturvallisuustyöryhmä

Mer läsning