Turismen i ett brytningsskede

År 2008 var turismintäkterna 32 miljoner euro i Hangö. Sedan dess har intäkterna bara ökat, 2016 var de 51 miljoner euro och stadens mål är att turismen ska föra in hela 62 miljoner euro 2020. Jämfört med tio år sedan är det nästan dubbelt upp.

Turismen i Hangö är ändå i ett brytningsskede. I höstas sade turismchefen Marika Pulliainen upp sig för att söka efter nya utmaningar, och en av sakerna hon kritiserat är att staden inte satsat tillräckligt på turismen. Stadens turismbudget har hittills varit 160 000 euro per år, och med de två anställda och hyror har det inte blivit mycket pengar över för projekt som marknadsför Hangö.

Så när Hangös nya turismchef Jon Lindström tar över efter årsskiftet har han en stor utmaning framför sig. I stadens turismstrategi kan man läsa att turismbudgeten borde höjas till 285 000 euro inom några år, men med en pressad ekonomi är det svårt att säga ifall staden går in för satsningen.

Lindström själv har sagt att han vill öppna upp Hangö som ett alternativ för besökare på vintern. För att lyckas behöver han övertyga företagarna att satsa på vintersäsongen, öppna upp staden för vinterboende i stället för sommarboende och delvis rikta om stadens marknadsföring.

Uppgiften är minst sagt utmanande. Dessutom har beslutsfattare och Hangöbor länge varit skeptiska mot turismen och investeringarna den fört med sig, som exempelvis spaet och hotellprojektet på Fabriksudden. Det finns få projekt som fört med sig lika hätska debatter, lika många besvär och lika mycket polarisering mellan Hangöborna.

Och samtidigt skriker turismen efter fler övernattningsmöjligheter i staden. Hotellrummen är för få, och i nuläget är det utmanande att locka större evenemang till Hangö eftersom det inte finns tillräckligt med hotellrum. Arrangörerna behöver hotell där de kan kräva service, möblerade lägenheter duger inte.

När miljönämnden förra veckan sade nej till hotellutbyggnaden vid Fabriksudden poängterade de att de endast tog ställning till undantagstillståndet. Men med facit i hand har stadens beslutsfattare i flera instanser länge motarbetat turisminvesteringar i staden.

Ifall Jon Lindström ska lyckas utveckla turismen i Hangö ska han inte övertyga turisterna. Först måste han övertyga Hangöborna, och det före investerarna kastar in handduken.

Mer läsning