Tulliniemen suunnitelmat järkyttävät – "Näissä suunnitelmissa ei ole mitään järkeä"

Huolissaan. Johannes Runeberg korostaa, että Tulliniemi on tärkeä virkistysalue. Bild: Harald Grönstrand

Johannes Runeberg arvostelee kovin sanoin sekä Tulliniemen asemakaavaa että Tulliniemenrannan luonnonhoitosuunnitelmaa. Hänen mukaansa viranhaltijoilla ei ole mitään yhteyttä alueeseen ja tulos on sen mukainen. Mitään kaavaa ei kuitenkaan ole hyväksytty ja kaupungingeodeetti korostaa, että hankolaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa suunnitteluun.

Hangon ympäristölautakunta jätti muutamia viikkoja sitten hyväksymättä Metsähallituksen Tulliniemenrannan luonnonhoitosuunnitelman. Samanaikaisesti kaupunki laatii uutta asemakaavaa alueelle. Kaava ei ole vielä valmis, mutta jotkut ovat tyytymättömiä aluetta koskevien suunnitelmien edistymiseen.

– Se koskee sekä Tulliniemen alueen asemakaavaa että Tulliniemenrannan luonnonhoitosuunnitelmaa. Me olemme ympäristöyhdistyksessä tutkineet suunnitelmia ja niistä ilmenevää paikallistuntemuksen ja yhdyskunnallisten kytkösten puutetta, sanoo Johannes Runeberg.

Hän kuuluu Hangon ympäristöyhdistykseen, jonka jäsenistä monet ovat ihmetelleet, miten kaupunki voi kaavoituksessaan jättää huomioimatta alueen historian tai hankolaisten tarpeet.

Haluamme kertoa heille, miten asiat toimivat Hangossa. Emme halua aiheuttaa harmia, vaan esittää konkreettisia ehdotuksia törmäysten välttämiseksi.

– Tulliniemi nykyisellään on pitkän ja monikäänteisen prosessin tulos. Kun satamaa laajennettiin, esimerkiksi me olimme siellä kettingeillä varustettuina pysäyttämässä heitä. Luonnonsuojelualue perustettiin sen jälkeen, kertoo Runeberg.

Hän korostaa, että Tulliniemi on erittäin tärkeä hankolaisille. Eteläpuolella kulkee sekä rannalla että metsikössä monia polkuja, mutta Runeberg kokee, ettei kaupunki ole ottanut huomioon hankolaisten tarpeita alueen suunnittelussa.

– Näissä suunnitelmissa ei ole mitään järkeä. Niissä puhutaan hiekkadyynien suojelutarpeesta ja että alueelle sijoitetaan pitkospuita, joilla voi kulkea. Määräävässä asemassa on kuitenkin meri, ja dyynit muuttuvat tuulten ja säiden myötä. Kaupunki ei koe tärkeäksi ihmisten tarvetta saada liikkua alueella, sanoo Runeberg.

Haluaa vuoropuhelua

Hän uskoo, että Tulliniemeä koskevat suunnitelmat ovat huonoja muun muassa, koska kaupungin viranhaltijoilla ei ole mitään yhteyksiä alueeseen, eivätkä he tunne Tulliniemen historiaa.

– Ajattelimme siksi kertoa siitä viranhaltijoille. Keskustelin kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkosen kanssa Markku Veijalaisen Tulliniemi-elokuvan näyttämisestä kaupungin työntekijöille henkilöstökoulutuksena. Luukkonen sanoi keskustelevansa asiasta johtoryhmässä ja ottavansa yhteyttä sen jälkeen. Sitä hän ei koskaan tehnyt, sanoo Runeberg.

Tämä tapahtui noin kuukausi sitten. Runeberg ei ole ottanut sen jälkeen Luukkoseen yhteyttä, mutta hän on pettynyt kaupungin viranhaltijoihin, jotka eivät halua puuttua asiaan.

Luonnonhoitosuunnitelman suhteen taas olen hieman hämmästynyt ympäristöyhdistyksen suuresta huolesta. Luulisi, että luonnonhoito kiinnostaisi heitä, mutta he ovatkin huolissaan siitä, etteivät ihmiset saisi olla siellä.

– Haluamme kertoa heille, miten asiat toimivat Hangossa. Emme halua aiheuttaa harmia, vaan esittää konkreettisia ehdotuksia törmäysten välttämiseksi. Olisimme tyytyväisiä, kunhan meitä kuunneltaisiin. Heidän nyt tekemänsä suunnittelutyö on todella lyhytjännitteistä.

Mahdollisuus vaikuttaa

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen kertoo, ettei Tulliniemen asemakaavan kehitystyö ole vielä johtanut konkreettiseen esitykseen. Hankolaisilla on kuitenkin tähän saakka ollut mahdollisuus arvostella ja vaikuttaa kaavoihin täysin kaupungin nähtävilläpidosta ja vuorovaikutuksesta noudattamien linjausten mukaisesti.

– Olemme aikoneet järjestää kaikille avoimen tilaisuuden ennen kaavoitustyön jatkamista. Ja muuten kaava on ollut nähtävillä tavanomaisessa järjestyksessä, sanoo Luukkonen.

Hän toteaa myös, että johtoryhmä on keskustellut elokuvasta, jonka Runeberg haluaa näyttää. Vielä ei ole päätetty, milloin työntekijät katsovat sitä, mutta Luukkonen kertoo, että sitä katsomaan haluttaisiin mahdollisimman suuri joukko.

– Olemme vastanneet "kyllä" tarjoukseen katsoa sitä, mutta päivämäärästä ei ole vielä sovittu.

Hän lisää sitä vastoin, että hän on hieman hämmästynyt asemakaavaan kohdistuvasta arvostelusta. Yhtäältä, koska se on vielä työn alla, ja toisaalta koska hankolaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ja antaa palautetta.

– Luonnonhoitosuunnitelman suhteen taas olen hieman hämmästynyt ympäristöyhdistyksen suuresta huolesta. Luulisi, että luonnonhoito kiinnostaisi heitä, mutta he ovatkin huolissaan siitä, etteivät ihmiset saisi olla siellä, sanoo Luukkonen.

Mer läsning