Tryggt att vara i vattnet

Bild: VN-arkiv/Susan Stenström

Sydspetsens miljöhälsa återtog på lördagen sin avrådan från bad på stranden Plagen – Bellevue i Hangö. Samtliga provresultat är nu färdiga och badvattenkvaliteten befanns god.

Proven togs efter att avloppsvatten på onsdagen leddes ut i havet några hundra meter från Plagen – Bellevue. Att avloppsvatten kom ut i havet berodde på ett trasigt rör vid en pumpstation. Problemet har åtgärdats.

Prover av badvattnet togs för att kontrollera vattenkvaliteten och i väntan på provresultaten avråddes från bad på stranden.

Enligt lördagens resultat bedöms badandet på stranden tryggt. Skyltarna på stränderna, som informerade om avrådan om bad, tas ned.