Trafiken blir säkrare när banan förses med el – här är plankorsningarna som kan stängas

Ökar kapaciteten. Mer gods kan transporteras längs Hangö-Hyvingebanan efter att den elektrifierats eftersom ellok klarar av att dra längre tåg än diesellok. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Planeringen av elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan ska färdigställas i höst. Planerna omfattar också en genomgång av plankorsningarna längs banan – en del av dem stängs.

Projektplanen har gjorts om till en större helhet, eftersom trafikledsverket konstaterade att plankorsningarna bör ses över i samband med att elektrifieringen planeras. Nu föreslås att 23 av de kring 70 plankorsningarna längs banan stängs.

– Men inga beslut om planens innehåll har ännu fattats, och en del av förbättringsprojekten görs i samarbete med de kommuner som banan sträcker sig genom, säger Anna Miettinen, som är projektets chef vid trafikledsverket.

De kommuner projektet gäller är Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Hyvinge och Nurmijärvi.

Slutliga planen klar i höst

I alla kommuner har det ordnats informationsmöten för allmänheten. Vid mötena i Hangö och Raseborg presenterades planer på stängning av många av plankorsningarna på båda orterna. I Hangö är det plankorsningarna vid Typpi och Sandö som ska stängas, i Raseborg är de flera: Predium, Leksvalls hållplats, Leksvall, Skogby (som redan stängdes efter den ödesdigra olyckan 2017), Skogby hållplats, Näseudd, Sannäs, Lindersvägen, Bredviksvägen, Bålaby och Kivelä. Några andra korsningar ska flyttas eller förbättras. Detta gäller korsningarna vid Helmström, Rödgrundet, Prästäng, Raseborg och Honkaniementie. I Hangö förbättras korsningarna vid Kyrkvägen och Sandö hållplats.

- Utöver stängningar förbättras trafiksäkerheten vid många plankorsningar med andra metoder, säger Miettinen

Planen ska färdigställas och sättas till påseende i höst. Först då är det slutligt klart vilka plankorsningar som föreslås stängas och vilka som förbättras med andra medel.

– Då får också allmänheten ge kommentarer om planen, säger Miettinen.

Mer läsning