Trafi tummar på säkerheten med Nord Stream 2 – lotsningsföretag för avtalet till rätten

Säkerhetsfråga. Det är lotsen i Hangö som arbetar med Nord Stream 2-projektet. Lotsföretaget Finnpilot har nu fört Trafis lotsavtal med Nord Stream 2 till rätten. Bild: Lina Enlund

Trafis avtal gällande Nord Stream 2 ligger just nu i förvaltningsdomstolen. Dessutom ligger ett av förvaltningsdomstolens beslut i ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Finnpilot anser att projektets avtal gällande lotsningen är lagstridigt och orsakar säkerhetsrisker.

I Koverhar hamn lastas dagligen runt 360 rör som skeppas ut till Nord Stream 2-rörläggningsfartyget i Finska viken. När rören skeppas ut används lots, men enligt Finnpilot som har hand om lotsuppdragen i Finland är avtalet som transport- och kommunikationsverket Trafi skrivit med Nord Stream 2 lagstridigt.

– När avtalet skrevs krävde vi att Trafi skulle ompröva beslutet. De valde att inte göra det, så vi valde att föra avtalet till Helsingfors förvaltningsdomstol, säger Kari Kosonen som är vd på Finnpilot.

I avtalet som Trafi skrivit med Nord Stream 2 ska lotsen följa med ett fartyg tio gånger tur och retur till rörläggningsfartyget i Finska viken. Efter det måste fartygets befälhavare eller styrman göra en övningsfärd av sträckan, och efter det behöver fartygen inte längre anlita lotsen, utan får köra farleden för egen hand med ett så kallat linjelotsbrev.

För att få ett linjelotsbrev för en specifik farled kräver lagen däremot att man förutom en övningsfärd också ska genomgå ett täckritningsprov, simulatorprov och ett teoretiskt prov.

Det här har Trafi slopat i sitt avtal med Nord Stream 2, och enligt Finnpilot är det här en säkerhetsrisk samtidigt som avtalet är lagstridigt.

– Vi hänvisar till lotslagens 21:a paragraf. Trafi har tolkat lagen fel, och det är helt otroligt att de gått med på att skriva ett sådant här avtal, säger Kosonen.

Behandlas i rätten

Kari Kosonen vill understryka att det inte är en ekonomisk fråga för Finnpilot.

– I normala fall skulle vi också följa med dem tio gånger till rörläggningsfartyget. Men Trafi har befriat förarna från att efter det genomgå de skriftliga proven och simulatorproven för att kontrollera att de känner till vattnen och klarar av att operera där tillsammans med andra aktörer. Det här är en säkerhetsfråga, säger Kosonen.

Därför valde Finnpilot att föra avtalet till rätten efter att Trafi valt att inte ompröva ärendet. I rätten kräver Finnpilot bland annat att Trafis avtal inte ska verkställas, men Helsingfors förvaltningsdomstol fattade ett interimistiskt beslut att inte gå med på det kravet. De övriga delarna av fallet behandlas fortfarande i förvaltningsdomstolen.

Finnpilot har däremot valt att överklaga förvaltningsdomstolens interimistiska beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

– I praktiken rör det sig om två olika ärenden. Det ena är att vi kräver att Trafis beslut hävs, och det andra är att Trafis beslut omprövas, säger Kosonen.

Finns det en risk att Nord Stream 2-projektet stannas av på grund av rättsprocessen?

– Det finns ingen risk för det, säger Kosonen.

Uppdaterad: Minna Sundelin på Nord Stream 2 vill specificera att Trafis avtal är skrivet med Allseas, som är en entreprenör som Nord Stream 2 anlitat.