Trafi peukaloi Nord Stream 2:n turvamääräyksiä – luotsausyritys vie sopimuksen oikeuteen

Turvallisuuskysymys. Hangon luotsi tekee yhteistyötä Nord Stream 2 -hankkeen kanssa. Luotsausyritys Finnpilot on nyt vienyt oikeuteen Trafin Nord Stream 2:n kanssa tekemän luotsaussopimuksen. Bild: Lina Enlund

Trafin Nord Stream 2 -hanketta koskeva luotsaussopimus on parhaillaan hallinto-oikeudessa. Lisäksi yksi hallinto-oikeuden asiassa tekemä päätös on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Finnpilot katsoo, että hankkeen luotsaussopimus on lainvastainen ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Koverharin satamassa lastataan päivittäin noin 360 putkea, jotka laivataan Nord Stream 2:n putkenlaskualukselle Suomenlahdelle. Putkia laivattaessa käytetään luotsia, mutta luotsaustehtävään Suomessa valjastetun Finnpilotin mukaan liikenne- ja viestintävirasto Trafin Nord Stream 2:n kanssa solmima sopimus on lainvastainen.

– Vaadimme sopimusta kirjoitettaessa, että Trafi ottaisi päätöksen uuteen harkintaan. He eivät kuitenkaan tehneet niin, joten me päätimme viedä sopimuksen Helsingin hallinto-oikeuteen, sanoo Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen.

Trafin Nord Stream 2:n kanssa tekemässä luotsaussopimuksessa sanotaan, että luotsin on seurattava Suomenlahdella olevalle putkenlaskualukselle putkia vievää alusta kymmenellä meno- ja paluumatkalla. Sen jälkeen aluksen komentajan tai ruorimiehen on suoritettava tutkintoajo reitillä. Aluksen ei sen jälkeen tarvitse käyttää luotsia, vaan se saa ajaa väylällä itsenäisesti niin kutsutulla linjaluotsikirjalla.

Lain mukaan saadakseen linjaluotsinkirjan, ja siten oikeuden ajaa ilman luotsia, pitäisi 10 matkan lisäksi suorittaa karttapiirroskoe, simulaattorikoe ja teoreettinen koe ja lopuksi tutkintoajo.

Trafi on poistanut tämän kohdan sopimuksestaan Nord Stream 2:n kanssa, mikä Finnpilotin mukaan on turvallisuusriski samanaikaisesti, kun sopimus on lainvastainen.

– Viittamme luotsauslain 21. pykälään. Trafi on tulkinnut lakia väärin. On täysin käsittämätöntä, että he ovat suostuneet kirjoittamaan tällaisen sopimuksen, sanoo Kosonen.

Käsitellään oikeudessa

Kari Kosonen haluaa korostaa, ettei kyse ole taloudellisista tekijöistä Finnpilotin osalta.

– Myös normaalitilanteessa seuraisimme heitä kymmenellä matkalla putkenlaskualukselle. Trafi on kuitenkin vapauttanut aluksia ohjaavat sen jälkeen suoritettavista kirjallisista kokeista ja simulaattorikokeesta, joilla tarkistetaan, että he tuntevat vedet ja osaavat operoida niillä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kyse on turvallisuudesta, Kosonen selittää.

Finnpilot päätti siksi viedä sopimuksen oikeuteen Trafin päätettyä olla ottamatta päätöstään uuteen harkintaan. Finnpilot vaatii tuomioistuinta muun muassa kieltämään Trafin sopimuksen toimeenpanon. Helsingin hallinto-oikeus teki kuitenkin välipäätöksen olla suostumatta vaatimukseen. Asian käsittely jatkuu muilta osin hallinto-oikeudessa. Finnpilot on sitä vastoin päättänyt valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden välipäätöksestä.

– Käytännössä kyse on kahdesta eri asiasta. Toisessa vaadimme, että Trafin päätös kumotaan, ja toisessa, että Trafin päätöstä tarkistetaan, Kosonen selittää.

Onko olemassa vaara, että Nord Stream 2 –hanke pysähtyy oikeusprosessin johdosta?

– Ei, sitä vaaraa ei ole, Kosonen vakuuttaa.

Päivitys: Minna Sundelin Nord Stream 2:sta haluaa täsmentää, että Trafin sopimus on tehty yrityksen Allseas kanssa, joka on yksi Nord Stream 2:n käyttämistä urakoitsijoista.