Terästyöntekijöiden on nyt elettävä jännityksessä Lappohjassa

Epävarma tulevaisuus. Nykytilanne on monille erittäin vakava. Bild: Lina Enlund

Epävarmuus on saanut monet SSAB:n Lappohjan tehtaan työntekijöistä hakeutumaan sairaslomalle ja etsimään uutta työpaikkaa.

– Jäimme jännittyneeseen odotukseen, sanoo pääluottamusmies Timo Jansson yhteistyöneuvottelujen päätyttyä tiistaina SSAB:n tehtaalla Lappohjassa.

Mitään tietoja tehtaan tulevaisuudesta ei ole. Nyt päätettiin kolmesta ehdotuksesta hallitukselle, joka alustavien tietojen mukaan kokoontuu 20. syyskuuta. Siitä ei kuitenkaan ole varmuutta, otetaanko asia tuolloin käsittelyyn.

Ensimmäinen ehdotus on alkuperäinen eli että Lappohjan tehdas suljetaan ja tuotanto siirretään Hämeenlinnaan. Toisen ehdotuksen ovat tehneet Lappohjan tehtaan työntekijät. Siinä ehdotetaan, että Hämeenlinnan tehdas suljetaan, ja tuotanto siirretään Lappohjaan. Kolmas ehdotus on, ettei mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä.

– Ehdotus, jonka mukaan mitään ei tapahtuisi, on minusta käsittämätön. Miksi näitä neuvotteluja sitten käytiin? Jansson hämmästelee.

Työntekijöiden ehdotus olisi edullisin. Janssonin mukaan neuvotteluryhmän varsinainen tehtävä ei kuitenkaan ollut ottaa siihen kantaa. Siksi ehdotuksesta ei ole saatu juurikaan muuta palautetta kuin että tekninen asiantuntijaryhmä kyseenalaisti mahdollisuudet siirtää koko tuotanto Hämeenlinnasta Lappohjaan.

– Laskelmiemme mukaan se on mahdollista. Nämä asiat voivat olla ratkaisevia hallituksen päätöksenteolle.

Jansson kertoo, että työt jatkuvat tehtaalla. Riippumatta siitä, mitä tehtaan tulevaisuudesta päätetään, sitä ei tulla sulkemaan tänä vuonna. Tuotannon täydellinen alasajo vie laskelmien mukaan 18 – 24 kuukautta.

– Mutta emme me työskentele kuin ennen. Sairauspoissaolojen määrä on kaksinkertaistunut lomien jälkeen. Kymmenen kahdestakymmenestä henkilöstä on päivittäin poissa. Osa on jo löytänyt uuden työpaikan itselleen. Valtaosa jatkaa tietysti työntekoa, mutta tunnelma ei ole entisen kaltainen. Ilmassa on ärtymystä.