Tennisklubben leds av endast män – ordförande: "Det finns ingen baktanke"

Stor förening. Hangö Tennisklubb har runt 400 medlemmar. Ungefär en tredjedel av dem är kvinnor. Bild: Christoffer Holm

Hangö Tennisklubb är en stor förening med runt 400 medlemmar. En tredjedel av dem är kvinnor, men föreningens styrelse består av endast män.

När Hangö Tennisklubb skickade ut sitt första medlemsbrev för året reagerade några av Hangötidningens läsare. I klubbens styrelse sitter det åtta personer, och alla av dem är män. Niklas Rosvall är klubbens ordförande.

Hur kommer det sig att ni har endast män i er styrelse?

– Ja du, det ligger inte något bakom det. Det har bara råkat bli så de senaste åren. Vi har inte haft några kvinnor som visat intresse för styrelseuppdrag, säger Rosvall.

Hangö Tennisklubb har runt 400 medlemmar. Av dem är ungefär en tredjedel kvinnor.

Och ingen har varit intresserad?

– Ifall kvinnor vill vara med i styrelsen är de välkomna. Det finns ingen baktanke bakom det här, vi behandlar alla medlemmar lika.

Rosvall säger också att man inte märkt att verksamheten skulle ha lidit av att man har endast män i styrelsen, om man jämför med år som också kvinnor varit med. När det varit aktuellt att tillsätta en ny styrelse har man inte marknadsfört uppdraget utan sett vilka som ställer upp.

– Styrelsejobbet ska ske av fri vilja, säger Rosvall.

Kommer ni att fortsätta tillsätta styrelser på samma sätt som tidigare, eller kommer ni att se över era metoder?

– Jag kan inte säga ifall vi fortsätter som tidigare nej, säger Niklas Rosvall.

Utanför styrelsen har föreningen en kvinna som fungerar som medlemssekreterare och kassör. Föreningen har också en verksamhetsledare.

Uppdaterad:

Niklas Rosvall har kontaktat Hangötidningen och vill poängtera att kvinnor mer än gärna får vara med i styrelsen, och att föreningen gärna skulle se två, tre kvinnor i styrelsen.