Tempelfesten samlar ortodoxa i hela regionen

Firar. Under veckoslutet firar ortodoxa kyrkan i Hangö tempelfest. Kantor Matti Jyrkinen deltar i festligheterna. Bild: Harald Grönstrand

Den ortodoxa kyrkan i Hangö har haft många besökare den här sommaren. Men höjdpunkten kommer den här helgen när man firar tempelfest.

Det här veckoslutet firar Hangö ortodoxa kyrka tempelfest. Festen firas i juli mellan minnesdagarna för kyrkans skyddshelgon, och i år infaller firandet den 20–21 juli.

– Kyrkans skyddshelgon är Vladimir den store och Maria av Magdala. Det är ovanligt att ortodoxa kyrkor har två skyddshelgon, men vi har brukat fira tempelfesten under helgen mellan deras helgondagar. Det ger också de som jobbar i veckorna möjlighet att komma med och fira tempelfesten, säger kantor Matti Jyrkinen.

Han berättar att kyrkan firat tempelfesten enligt det här mönstret under de senaste årtiondena, och att festens besökare inte endast kommer från Hangö.

– I Hangö har vi ungefär 70 församlingsmedlemmar, men till tempelfesten kommer också många ortodoxa från Raseborg och också sommarbesökare från Helsingfors.

Nya. Två av kyrkans fem kyrkklockor är nya. De har transporterats till Hangö från Österrike. Bild: Harald Grönstrand

Traditionellt firande

Årets firande börjar med vigilia på lördag klockan 17. Efter det träffas man vid den ortodoxa begravningsplatsen intill Västra hamnen för kvällste och bön ungefär klockan 19.

– På söndagen börjar vi med högtidsgudstjänst klockan 10. Den leds av Finlands ortodoxa kyrkas ärkebiskop Leo.

Jyrkinen själv kommer att leda kyrkokören. Efter gudstjänsten går deltagarna ner till Bellevue för vattenvigning.

Vattnet har nämligen en central roll under festligheter i den ortodoxa kyrkan. Jyrkinen förklarar att det inte finns något liv utan vatten, och att vattnet därför är en central del i tron.

– Enligt ortodox tradition brukar församlingens medlemmar hämta med vatten hemifrån till kyrkan. Vattnet välsignas sedan här, säger Jyrkinen.

Efter ceremonin vid Bellevue återvänder högtidsgudstjänstens deltagare till kyrkan. Där välsignas kyrkan före festligheterna fortsätter under mer fria former.

– Vi sätter upp tält på gården där vi har matbjudning, sjunger och firar. Det är ett mycket somrigt evenemang. För ortodoxa har tempelfesten traditionellt varit en fest för alla i hela byn.

Öppet under sommaren

Den ortodoxa kyrkan i Hangö håller normalt gudstjänst den andra helgen varje månad. Och under sommaren är dörrarna också öppna för besökare dagligen klockan 12–16 fram till den 28 juli.

Hangö ortodoxa kyrka restes 1895. Kyrkan har två skyddshelgon och firar tempelfest i juli. Bild: Harald Grönstrand

– Många har undrat ifall man får delta i gudstjänsterna trots att man inte är ortodox, och det får man. Gudstjänsterna är öppna för alla, men är man inte ortodox får man inte ta nattvarden, säger Jyrkinen.

Och den här sommaren har kyrkan redan haft över 400 besökare.

– Vi kommer att fortsätta att ha dörrarna öppna nästa år.

Förening hjälper församlingen

Hangö ortodoxa kyrka är en anrik kyrka som restes i juli 1895. Trots att antalet ortodoxa i Hangö är relativt litet så är kyrkan en viktig samlingspunkt för ortodoxa i hela regionen, eftersom närmaste ortodoxa kyrka annars ligger i Lojo.

För att hålla kyrkans verksamhet levande grundade aktiva föreningen Hangon Ortodoksisen kirkon ystävät 2012. Föreningen strävar efter att stödja församlingen i sin verksamhet.

– Vi vill stödja bevarandet av kyrkan och har samlat medel när det behövts pengar för restaureringar, säger Jyrkinen som är med i föreningen.

I fjol lyckades till exempel föreningen samla in pengar för att skaffa två nya kyrkklockor. Två av kyrkans fem klockor hade sprickor i sig, och i augusti kunde man ersätta dem med nya klockor.

– De två nya klockorna, en medelstor och en liten, kommer från Österrike. Men vi har också hjälpt till med att till exempel bygga staketet runt kyrkan. Vi vill hjälpa församlingen, säger Jyrkinen.

Mer läsning