Tehtaanniemen sopimusta on täsmennettävä

Bild: Mostphotos

- Emme vastusta hanketta, mutta haluamme olla varmoja, ettei itse asia anna aihetta kyseenalaistuksille. Tulkintamahdollisuudet on minimoitava ja haluamme olla vakuuttuneita, että päätösprosessi sujuu oikein. Maankäyttösopimus on muotoiltava yksiselitteisesti.

Näin sanoo valtuutettu Yrjö Sahlstedt (RKP), joka ehdotti kaupunginvaltuuston kokouksessa, että kaupungin ja Regatta Resortsin välinen maankäyttösopimus palautettaisiin kaupunginhallitukselle joitakin täsmennyksiä varten. Lähes koko valtuusto kannatti hänen esitystään. Äänet jakaantuivat asiasta järjestetyssä äänestyksessä 30–1.

– Arvostelimme sitä, ettei sopimusta ollut käännetty ruotsiksi ja ettei sopimusteksti kaikilta osin ollut riittävän selkeä. Emme sitä vastoin pidä sopimusta sinänsä laittomana ja myös menettelytapa on oikea. Maankäyttösopimus on käsiteltävä ja hyväksyttävä ensin. Asemakaavan muutoksen vuoro tulee sen jälkeen, sanoo Yrjö Sahlstedt.

Jotta päätösprosessi sujuu moitteettomasti, kaupunginhallituksen on valmisteltava sopimukseen tehtävät muutokset ja täsmennykset. Siksi asia palautetaan nyt uudelleen valmisteluun kaupunginhallitukseen.

– Jos sopimustekstiin tulevat muutokset koskevat myös toista osapuolta, kaupunginhallitus voi tarvittaessa käydä neuvotteluja toisen sopimusosapuolen kanssa, sanoo Sahlstedt.

– Tavoittelemme korrektia ja yksiselitteistä sopimusta ja muotovirheetöntä päätösprosessia.

Istuivat kotona

Hangon kaupunginvaltuusto kokoontui etänä. Osanottajat istuivat kotona kokoukseen tietokoneittensa välityksellä kirjautuneina.

– Kokousdynamiikka olisi todennäköisesti ollut erilainen, jos olisimme pitäneet normaalin kokouksen ja istuneet koolla samassa tilassa, sanoo Yrjö Sahlstedt. Birgitta Gran (VL) on samaa mieltä.

– Kynnys puheenvuorojen pyytämiseen olisi tavanomaisessa kokouksessa varmasti ollut matalampi. Kokous oli nyt hieman jäykempi ja pitkittyi ehkä jonkun verran, oli Birgitta Granin kommentti valtuuston etäkokouksesta.

Kaupunki sitoutuu nyt valmisteluun palautetussa Tehtaanniemen maankäyttösopimuksessa myymään Regatta Resortsille osan yrityksellä vuokralla olevista alueista. Regatta Resorts puolestaan on kirjallisesti sitoutunut vastaamaan mahdollisista kustannuksista, joita saattaa syntyä, jos saastunutta maata joudutaan saneeraamaan. Peter Lindholm ja Peder Planting ovat allekirjoittaneet sitoumuksen sekä Hotel Regatan että Regatta Resortsin nimissä.

Valmisteluun palautetun sopimuksen mukaan Regatta Resorts maksaa kaupungille vajaan sadan tuhannen euron korvauksen. Summaa ei ole kyseenalaistettu.

– Emme vastusta itse hanketta. Haluamme sitä vastoin tulkintaristiriitojen välttämiseksi mahdollisimman yksiselitteisen sopimuksen. Haluamme, että päätösprosessi noudattaa pilkulleen kaikkia lakeja ja pykäliä. Haluamme ehdottomasti välttää kaikki muotovirheet, jotka voisivat myöhemmin muodostaa valitusperusteen asiassa, sanoo Yrjö Sahlstedt.

Tehtaanniemen asemakaavan muutos tulee myöhemmin käsiteltäväksi. Asemakaavassa on hotellikortteli. Tehtaanniemen asemakaava ratkaisee myös Uimahuoneen, rantapuiston ja uimarannan tulevan käytön.

Mer läsning