Teboil kan överge Hangö – korta arrendeavtal lockar inte

Oklar framtid. Det är möjligt att Teboil överger sin station i Lappvik 2021. I så fall påverkas även hamnen i Koverhar. Bild: Sarah Grönstrand

Bensinmacken i centrum stänger till sommaren och det är oklart om stationen i Lappvik fortsätter. Teboil ser nu över sin verksamhet i Hangö, och trots att stadsdirektör Denis Strandell säger att Teboil är viktigt för hamntrafiken har staden inte erbjudit bolaget något alternativ.

Vid årsskiftet tog en lång domstolsprocess gällande Teboils verksamhet i Lappvik slut när Högsta förvaltningsdomstolen förkastade Teboils besvär över stadens beslut. Det betyder att miljölovet för bränsleverksamheten fortsätter vara tidsbundet till augusti 2021 – och att bensinstationens framtid är i vågskålen.

Tidigare har också Vasa förvaltningsdomstol förkastat besvären och Teboils krav på att miljölovet fortsättningsvis skulle vara fortlöpande i stället för tidsbundet. Miljönämnden i Hangö beslutade 2015 att miljölovet görs tidsbundet. Teboil motiverade sitt krav på fortlöpande miljötillstånd bland annat med att företaget investerat betydande summor i verksamheten och att det inte finns någon risk för att grundvattenområdet förorenas.

Under rättsprocessen har bolaget också påpekat att ett tidsbundet avtal i praktiken betyder att verksamheten måste läggas ner.

Tapio Turpela, chef för driftställen och nätutveckling inom Teboil, betyder det här att Lappvik Teboil stänger 2021?

– Jag kan inte svara på om stationen stänger. Vi funderar på det inom ledningen, om stationen i Lappvik fortsätter är oklart, säger Turpela.

Flera dåliga bud för Teboil

Turpela säger att Hangö är ett knepigt område att sälja bränsle på eftersom stora delar av udden är grundvattenområde.

– Vi utreder vilka alternativ vi har och hur vi kan fortsätta betjäna Hangöborna. När det gäller Teboil i Lappvik finns det som i många andra ärenden två alternativ. Det ena är att vi lägger ner stationen medan det andra är att vi ansöker om nytt miljötillstånd när det nuvarande tar slut.

I oktober valde dessutom Hangö stadsstyrelse att inte förlänga arrendeavtalet för Teboilstationen i centrum. Man bäddar för en affär på tomten, så bensinstationen stängs till sommaren.

Det känns som om ni fått många för er dåliga beslut från Hangö stad under den senaste tiden?

– Alla städer fattar sina beslut, ibland är de bra för oss, ibland är de dåliga. Och när det gäller Teboil i centrum har staden inte erbjudit oss en ny tomt för verksamheten, säger Turpela.

Ifall bägge Teboilstationerna stänger kommer bolaget inte längre att ha någon verksamhet i Hangö. Det skulle också innebära att det inte finns någon bensinstation i Lappvik, vilket kan påverka verksamheten i Koverhar hamn. Hangö hamns vd Anders Ahlvik vill inte kommentera hur en eventuell stängning av Teboil skulle påverka hamnens verksamhet, men stadsdirektör Denis Strandell säger att Teboil behövs i Hangö.

– Ur stadens synvinkel behövs en tankningsstation för den tunga trafiken. Det finns en Neste vid infarten till Hangö, och det optimala skulle vara att hitta en tomt där nära för Teboil. Men jag bekymrar mig för Lappvik, säger Strandell.

Han säger att Neste och Teboil är de alternativ som den tunga trafiken föredrar. Nu ska staden utreda vilka förutsättningar det finns att hitta en tomt där man kan ge ett långvarigt arrende åt Teboil.

När vi ser på grundvattenproblematiken, är det ens möjligt att ge ett långvarigt arrende åt Teboil?

– Jag vill inte höra att det inte är möjligt, jag vill utreda på vilka grunder vi kan erbjuda det. Staden vill ha ett långvarigt avtal.

Ändå är orsaken till att Teboil nu befinner sig i sin nuvarande situation att stadens miljönämnd fattat beslut om att göra avtalet till tidsbundet. Det här var också enligt föredragningens förslag när nämnden behandlade ärendet 2015. Strandell säger ändå att det var miljönämnden som valde att gå emot stadens linje.

Är beslutet alltså inte enligt stadens linje?

– Nämnden fattade beslutet enligt föredragningen, ja. Men vi var av olika åsikter med dåvarande miljövårdschefen som gjorde föredragningen, säger Strandell.

När beslutet fattades var Saija Kajala miljövårdschef i Hangö.

Mer läsning