Tärkeätä poliisin työssäRikoksia ennalta estävä työ on yksi poliisin tärkeistä työtehtävistä. Eikä vähiten nuorten keskuudessa. Myös konstaapelit Johanna Lindroos ja Rikard Lindroos korostavat päivän HL:ssä, että asioihin on parempi puuttua varhaisessa vaiheessa.


Sisäministeriö päivitti viime vuonna rikosten ennalta estävän työn strategiansa vuosille 2019–23. Tavoite on turvata yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuus varhaisella puuttumisella.


Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet poliisin ennalta estävään työhön kohdistuvia vaatimuksia. Suomalainen yhteiskunta on tullut monin tavoin turvallisemmaksi, mutta samanaikaisesti syrjäytyminen on löytänyt uusia, sitä syventäviä muotoja. Uudesta strategiasta laaditussa raportissakin on nostettu työhön vaikuttavina tekijöinä vähäisten resurssien lisäksi asenne, jonka mukaan ennalta estävä työ on vähemmän arvokasta kuin poliisin muut tehtävät.


Poliisiasemille on perustettu uuden strategian mukaisia erityisiä näihin asioihin paneutuvia tiimejä. Rikard Lindroos ja Johanna Lindroos muodostavat tällaisen rikosten ennalta estävään työhön muiden työtehtäviensä ohella paneutuvan tiimin Tammisaaren poliisiasemalla, jonka toimialue käsittää Hangon, Raaseporin ja Inkoon.


Paperilla työtä tehdään kaikkien ikäryhmien parissa, mutta käytännössä kyse on toki pitkälti nuorista henkilöistä. Yksi tärkeä osa-alue työssä on yhteyksien ja luottamuksen luomisessa. Poliisia ei pidä kokea uhaksi, vaan avuksi ja tueksi. Jo asiasta keskusteleminen ja sen selvittäminen voi vaikuttaa paljon, sanoo Rikard Lindroos.


Ja tällä saralla on tietenkin mahdollista saada aikaan tuloksia monella eri tavalla. Partio Lindroosit on luonut itselleen sosiaaliseen mediaan vahvan profiilin työhönsä liittyvistä asioista. Hashtagi #ennaltaestävätlindroosit on lyönyt itsensä läpi laajalti.


Partio löytyy nyt monista sosiaalisen median eri kanavista, eikä tätä pidä mitenkään vähätellä. Sosiaalinen media on nykyisessä digiyhteiskunnassa kehittynyt yhdeksi poliisin tehokkaimmista viestintäkanavista, joka lisäksi on nopea tapa tavoittaa suuri osa väestöstä.


Luottamus poliisia kohtaan on Suomessa vankka. On tietysti vain hyväksi, jos sosiaalinen media voi vahvistaa tätä luottamusta entisestään.

Thomas Sundström Nyhetschef

Mer läsning