Tärkeätä, että resurssit ja odotukset kohtaavat

Marika Pulliainen viihtyy erinomaisesti uusissa työtehtävissään Stevedoringilla. Hän on saanut opetella täysin uutta terminologiaa ja miltä eri työvaiheet näyttävät satamassa. Bild: Lina Enlund

Hangon entinen matkailupäällikkö viihtyy erinomaisesti uudessa työssään Stevedoringin markkinointi- ja viestintävastaavana. Hän työskentelee suuressa tiimissä, jossa kaikki tekevät töitä yhteisten tavoitteiden eteen.

Siitä on nyt kaksi vuotta, kun Marika Pulliainen vaihtoi alaa ja jätti tehtävänsä Hangon matkailupäällikkönä. Hän työskentelee nykyisin Stevedoringin palveluksessa markkinointi- ja viestintävastaavana ja viihtyy tehtävissään kuin kala vedessä. Hänen entisten ja nykyisten työtehtäviensä yhteinen nimittäjä on ihmisten liikkumisessa, vaikka se nykyisin suuressa määrin koskee myös tavaroita.

- Kaiken markkinoinnin ja viestinnän perusrakennehan on sama. Kyse on vain siitä, että tuotteet ovat erilaisia, hän sanoo.

Mitä sinulle on tapahtunut sen jälkeen, kun lähdit matkailutoimistosta?

- On tapahtunut yhtä ja toista. Olin jo pitkään ajatellut, että haluaisin kokeilla uutta alaa ennen kuin tulen liian vanhaksi. Aika muutokseen oli nyt kypsä. Ehkä minun olisi pitänyt jättää matkailutoimisto jo aiemmin, mutta on aina niin helppoa olla jälkiviisas, toteaa Pulliainen.

Aloittaessaan työnsä Stevedoringilla, hän oli alkuajat tuonnissa ja oppi tuotteiden saapumiseen liittyvät tarvittavat asiakirjakäytännöt. Hän oli myös yhteydessä kuljettajiin ja sai suoraa palautetta heiltä siitä, miten he kokeva Hangon sataman toimivan. Tämä antoi hänelle arvokasta kokemusta nykyisiä työtehtäviä varten. Tuonnista hän siirtyi paperivientiin, joka edustaa Stevdoringin suurinta yksittäistä vientituotetta.

Tärkeätä tavoittaa kaikki

Marika Pulliainen voi maaliskuusta alkaen kutsua itseään markkinointi- ja viestintävastaavaksi. Tehtävä on uusi Stevedoringilla.

Mitä visioita sinulla on uudessa tehtävässäsi?

- Saada yrityksen sisäinen viestintä toimivammaksi. Se on erittäin tärkeätä töiden joustavan sujumisen ja ihmisten töissä viihtymisen kannalta. Haluan myös lisätä Stevedoringin tunnettuutta yhtenä Suomen parhaista satamaoperaattoreista.

Yrityksessä on käytössä Y-type-niminen verkkopohjainen ohjelma. Se on yrityksen pääasiallinen sisäinen viestintäkanava. Sen lisäksi järjestetään vuosittain useita tiedotustilaisuuksia, joissa toimitusjohtaja kertoo henkilökunnalle yrityksen senhetkisestä tilanteesta.

Onko viestinnässä jotain, mitä ehdottomasti ei saa jättää tekemättä?

- Henkilökohtaisesti pidän erittäin tärkeänä sitä, että tiedotus tavoittaa kaikki asianosaiset samanaikaisesti. Näin ei muodostu mitään pullonkauloja ja tietokatkoksia, eikä kukaan tunne itseään ulkopuoliseksi, sanoo Pulliainen.

Mitä oppeja olet ammentanut nykyistä työtehtävääsi varten ajastasi matkailutoimistossa?

- Opin monia asioita työskennellessäni kahdeksantoista vuotta matkailutoimistossa. Tärkeintä on kuitenkin myönteinen asenne; keskittyminen ratkaisuihin ongelmien sijaan. On myös tärkeätä osata lukea ihmisiä, jotta heitä voi palvella juuri heille sopivalla tavalla.

Pulliainen lisää, ettei hänellä ole ollut entisessä eikä nykyisessä työssään kovinkaan montaa hankalaa asiakasta. Ja jos saa kielteistä palautetta, hänestä on selvitettävä, onko arvostelu oikeutettua. Palaute on todella tärkeätä, jotta toimintaa voi kehittää. Yksi suurimmista myönteisistä energialähteistä hänen entisessä työssään olivat itse asiassa monet matkailutoimistossa vuosien varrella käyneet asiakkaat.

Paljon tahtoja

Vaikka nykyisissä ja entisissä työtehtävissä on yhteisiä nimittäjiä, niissä on myös oleellisia eroja.

- Matkailutoimistossa oli paljon erilaisia tahtoja ja intressejä, joihin piti sopeutua. Kaikki eivät pyrkineet samaan ruuntaan, hän sanoo.

Yhtäällä olivat vuosien varrella vaihtuvat poliitikot ja toisaalla viranhaltijat sekä joukko yrittäjiä, joilla oli kaikilla omat kiinnostuksen kohteensa.

- Kaikkien saaminen pyrkimään samoihin tavoitteisiin oli suuri haaste, jossa en onnistunut sataprosenttisesti, sanoo Pulliainen ja lisää, että yksi nykyisen työn suurista eduista on, että kaikki työskentelevät samojen tavoitteiden hyväksi.

Eroja resursseissa

Resurssit ovat toinen selkeä ero näiden kahden työpaikan välillä onpa sitten kyse puhtaasti rahasta tai henkilöresursseista. Stevedoringilla, jossa työskentelee 180 henkeä, on aina joku asiantuntija, jolta voi pyytää neuvoja. Pulliainen toteaa, että paljon matkailupäällikön työajasta kului pyrkimykseen taikoa rahaa jostakin.

- Matkailu nostettiin kaikkien vaalien alla tärkeäksi toiminnaksi ja minä elin pitkään toivossa, että se alkaisi näkyä markkinointibudjetissa. Mutta mitään ei tapahtunut.

Pulliainen korostaa, ettei Stevedoringillakaan tietenkään ole mitään pohjatonta rahakirstua, josta voi kauhoa rahaa, mutta joka euroa ei tarvitse kääntää. Aikaa jää enemmän keskittymiseen todellisiin töihin.

Annoitko uudelle matkailupäällikölle neuvoja hänen ottaessaan entisen tehtäväsi vastaan?

- Kyllä, paljon, Pulliainen naurahtaa ja lisää, että tärkeintä olisi asettaa odotukset ja resurssit samalle tasolle. Hän ei kokenut niiden kohdanneen hänen aikanaan.

- Se on tärkeätä, jotta tehtävässä voi viihtyä, hän sanoo.

Nauttii kesä-Hangosta

On keskikesä ja aurinko helottaa kirkkaalta taivaalta. Lehden tavatessa Pulliaisen hänellä on vain muutama työpäivä jäljellä ennen lomaleimausta. Hän sanoo nauttivansa kesä-Hangosta vielä enemmän nyt, kun hänen ei tarvitse koko ajan pitää työminäänsä alitajunnassaan painamassa muistisopukoihin aukioloaikoja ja muuta matkailijoille tärkeätä infoa.

- Lomailen Hangossa ja saarellamme Ruusalan edustalla rannoista ja merestä nauttien, hän sanoo ja läväyttää leveän hymyn, joka osoittaa hänen jo ajatuksissaan olevan auringon lämmittämällä rantakalliolla kuuntelemassa aaltojen liplatusta ja lokkien kirkunaa.

Ammatti: entinen Hangon kaupungin matkailupäällikkö, nykyinen Stevedoringin markkinointi- ja viestintävastaava

Perhe: Aviomies Timppa, Stella ja kaksoset Nea ja Elmo

Harrastukset: rantalentopalloilu, laskettelu, matkailu, saaristoelämä perheen ja ystävien kanssa

Mer läsning