Sysselsättning och sanktioner i skottgluggen

Insyn. Vänsterns Urpo Hyttinens förslag baserades på ett klarare sysselsättningspolitiskt upplägg. Bild: Johanna Lindholm

De böter som staden betalar för långtidsarbetslösa blev en het potatis i fullmäktige 10.12. Åsikterna skar sig när det gällde under vilken sektor böterna skall bokföras.

Grundtryggheten utgör den överlägset största delen av kakan i budgeten för nästa år.

Under den sektorn fanns budgeterat 604 000 euro som Hangö stad skall betala åt staten i såkallade "böter" för långtidsarbetslösa.

Den person som staden anställt som sysselsättningskoordinator, lyder däremot under centralförvaltningen.

Det här stack tydligt en del politiker i ögonen. I en hel timme vevade man temat.

Pengar och person under samma tak

Urpo Hyttinen (VF) föreslog med stöd av Jaana Pulkkinen (SDP) att arbetsmarknadsstödet flyttas under centralförvaltningen så att ansvarsfördelningen blir tydligare.

Stadsdirektör Denis Strandell försökte förklara att budgetposterna snarast handlar om teknikaliteter, situationen blir varken bättre eller sämre för att man flyttar runt summor från en plats till en annan.

Både Strandell och controller Kim Adolfsson framhöll även att upplägget utgöt ett gemensamt mätinstrument för uppföljning och jämförelse.

Det som politikerna dock ville åt, var att pengarna bättre skulle styra verksamheten om allt fanns på samma kostnadsställe.

Anförandena haglade och till vänstersidan var starkt för Hyttinens förslag, vilket uppenbarligen ledde till en viss frustration bland dem som ansåg det här vara en formalitet.

Vad göra?

Birgitta Gran (VF), provocerad av det hon ansåg vara stadsdirektörens likgiltighet, dryftade retorsikt om staden alls behöver en tjänst som sysselsättningskoordinator, då resultaten uppenbarligen ifrågasätts. Personligen ansåg hon att tjänsten behövs och att resurserna överlag skall riktas så att personalen får arbetsro att jobba med frågor gör att läget förbättras.

Aila Pääkkö (SDP) lät förstå att fullmäktige inte gör tillräckligt för att på bred front avhjälpa situationen.

Pulkkinen undrade i något skede om man i stället borde flytta koordinatorn till socialsidan, om inte pengarna kan flyttas till förvaltningen.

Torbjörn Ekholm (SFP) försökte få ett ord med i laget genom att påpeka att saken redan avhandlats i styrelsen, men ingen tog riktigt åt sig.

Till slut frågade Jari Karvinen (Saml) vad tjänstemännen hade att säga i frågan.

Ingen lätt uppgift

Då personalchef Nina Granqvist tog till orda var hon inte road av diskussionen.

Hon tog bestämt avstånd från att staden inte skulle ha jobbat med att få ner arbetslösheten, men betonade att det är en tuff uppgift.

– Bakom varje arbetslös finns en människa och en livssituation.

Eftersom det redan nu finns brist på lediga jobb är det inte lätt att sysselsätta någon som kanske varit så länge arbetslös att den mist sin arbetsförmåga. Arbetslöshet hänger dessutom ofta samman med hälsa eller andra faktorer, som måste beaktas.

– Ni beslutar vad ni beslutar, men jag vill inte höra att vi inte jobbat med den här frågan. Vi gör det varje dag, över kommun- och sektionsgränserna.

Också grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander öppnade upp frågar ur tjänstemannaperspektiv.

– I Raseborg har de en egen avdelning som lyder under socialen, men trots större resurser är deras sanktioner på samma nivå som Hangös.

Omröstningen blev jämn. Hyttinens förslag fick 17 röster, stadsstyrelsens 14.

Mer läsning