Styrelsen föreslår att skolorna i Hangöby stängs

Bild: Christoffer Holm

Fullmäktige har sista ordet om skolstängningar. De ska få information om läget innan före fullmäktigemötet i juni.

Stadsstyrelsen behandlade i måndags frågorna om skolorna i Hangöby. Man går på samma linje som bildningsnämnden och föreslår för fullmäktige att Hangonkylän koulu stängs från och med den 1 augusti 2021 och Hangöby skolan från och med den 1 augusti 2022.

Beslutet om den finskspråkiga skolan väckte diskussion i styrelsen. SDP-aren Jorma Nousianen föreslog att ärendet remitteras för vidare utredening. Han understöddes av partikamraten Bernt Förström. Aila Pääkkö, SDP och Birgitta Gran, VF röstade också för remiss medan SFP-arna Torbjörn Ekholm, Sture Söderholm och Helena Lesch-Saarinen samt Päivi Rahkola, Saml och sannfinländaren Pertti Ruuska röstade för fortsatt behandling.

Under den fortsatta behandlingen föreslog Bernt Förström att skolan inte stängs men hans förslag vann inte understöd.

Under mötet kompletterade beredaren bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson sitt beslutsförslag med att staden före fullmäktigemötet den 9 juni ordnar en info för ledamöterna. På informationen, som hålls på distans, går man igenom vilka de ekonomiska följderna blir och vilka andra följder besluten att stänga de två skolorna har.

Om den svenskspråkiga skolan blev det mindre diskussion. Bernt Förström föreslog även här att Hangöbyskolan inte stängs men hans förslag fick inte understöd. Han anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Informationen till fullmäktigeledamöterna hålls den 2 juni klockan 18. Fullmäktige möts en vecka senare den 9 juni för att fatta beslut om skolorna.

Mer läsning