Strandell börjar med invånarsamtal

Det finns många aktuella och angelägna projekt som det kan tänkas komma frågor om, exempelvis Fabriksudden eller planeringen av området kring Östra hamnen. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Genom att öppna upp för möjligheten till direkta samtal, vill Hangös stadsdirektör minska på motsättningarna och sätta lock på konspirationsteorier och direkta felaktigheter som ibland florerar på sociala medier.

– Det ligger lite i tidens anda att det ska finnas en interaktion mellan politikerna, tjänstemännen och stadens invånare. Det finns till och med inskrivet i kommunallagen att flera olika processer förutsätter kommunikation, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Men det egentliga fröet till idén om invånarsamtal såddes från det att Strandell i fjol blev kontaktad av en ung dam som på ett lokalt socialt forum samlat ihop angelägna frågor gällande Hangö, frågor hon ville ha svar på. Trots ett två timmar långt möte hann de bara beta av knappt hälften av frågorna på listan. Avsikten var ett de skulle ha en uppföljningsträff, något som trots allt inte blev av.

– Det kändes litet harmset, för jag vill inte att någon ska känna sig besviken. Folk hade funderat ut frågor som de inte fick besvarade. Det var då tanken om invånarsamtal föddes, berättar Strandell.

Minska motsättningar

Första mötet blir i februari. Platsen är stadshusets foajé. Om det blir en riktigt stor tillströmning av folk, flyttar man över till festsalen.

– Det är svårt att veta hur många som kommer. Tanken är att testa konceptet, men inte vet jag om någon alls är intresserad, funderar Strandell.

Tillfället kommer att inledas med några ord om aktuella saker; ekonomiska läget, största utmaningarna och möjligheterna.

Men han betonar att det är frågan om en informell tillställning utan manuskript. En baktanke är också att man med denna typ av träffar kan göra slut på, eller i alla fall dämpa, den typ av missförstånd och konspirationsteorier som ibland får fritt florera i sociala medier.

– Det är kanske litet idealistiskt att tänka så, men jag vill göra ett försök. Det är inte den som ropar högst i social medier som ska få sin vilja igenom, utan majoriteten. Jag skulle också hoppas på att de motsättningar som finns mellan olika grupper i Hangö så småningom skulle dämpas, säger Strandell.

De krångliga frågorna Finns det samtalsämnen som inte är tillåtna?

– Nej, det tycker jag inte, bara de har någon relevans för Hangö.

Något drömtema som du hoppas få frågor om?

– Jag vill ha de där krångliga fallen. Om folk till exempel har frågor om Fabriksudden, hoppas jag att man skulle ställa dem.

Strandell konstaterar att det i åratal fortgått att då Fabriksudden nämns, är det någon som inleder diskussioner om prissättningen för tomten, påståenden om att projekten där inte gynnat Hangöborna et cetera.

– Jag tar gärna de diskussionerna och berättar om hur prisbildningen gått till. Och nyttan av projekten, den ser jag varje dag i mitt arbete.

Det finns säkert också en hel del andra aktuella projekt som invånarna har frågor om; det föreståendet bygget av Drottningberg, planläggningen av området kring Östra hamnen och många andra saker.

Den preliminära planen är att invånarsamtalen ska äga rum en gång i halvåret.

Första mötet hålls onsdagen 12.2 kl. 18-20 i Stadshusets foajé.

Mer läsning