Större satsning på Västra Nyland då Hangötidningen läggs ner

IKON. Hangötidningen grundades 1890. Bild: Jesper Sundström

Efter 130 år tackar Hangötidningen för sig då det sista numret kommer ut i början av september. Utan nyheter från Hangö blir dock läsarna inte. – Det är klart att det är mycket känslor med, men samtidigt får vi nu en möjlighet att stärka positionerna för Västra Nylands del, säger Anna Hellerstedt, vd för KSF Media som ger ut båda tidningarna.

Tvåspråkiga Hangötidningen - Hangonlehti har sedan 1890 varit Hangöbornas språkrör, men i höst tar den epoken slut. Det sista numret utkommer den 3 september.

– Det här är en resultat som vuxit fram. Hangötidningen är klart minst av våra produkter och har redan länge kämpat mot en fallande upplaga och en minskade annonsförsäljning. Sedan kom ännu coronakrisen som nog slog väldigt hårt i den här frågan, säger Anna Hellerstedt, vd för KSF Media Ab som förutom Hangötidningen och Västra Nyland också ger ut bland annat Hufvudstadsbladet och Östnyland.

Därmed fanns det inga andra alternativ än att lägga ner Hangötidningen. Men det betyder inte att bevakningen skulle försvinna från KSF media.

– Absolut inte, lokaljournalistiken är viktig för oss. Nu styrs i stället Hangöbevakningen till Västra Nyland i ännu högre grad än tidigare. Jag hoppas verkligen att Hangötidningens läsare ger VN chansen, säger Hellerstedt.

Redan tidigare har VN och HT haft ett nära samarbete. I höst erbjuds dessutom HT:s prenumeranter möjligheten att bekanta sig med VN sin betalda prenumerationstid ut – i praktiken får man då två tidningar i veckan till priset av en.

– Samtidigt får man ju då läsa om hela regionen och vi ser ju också det här som en möjlighet att stärka VN:s profil. Vi kommer nu se till att vi når ut till alla HT:s läsare med valmöjligheterna de har efter den 3 september, och därtill kommer vi att vara i kontakt med HT:s annonsörer så vi kan hitta ett bra och givande upplägg. Och över sommaren utkommer HT precis som vanligt; det vill säga den är tvåspråkig och kommer som papperstidning på torsdagar, påminner Hellerstedt.

Bara svenska

En klar skillnad jämfört med tidigare är att då Hangötidningen - Hangonlehti uttalat är helt tvåspråkig, faller nu den finska biten bort. I VN ingår enbart svenskspråkigt material, också från Hangö.

- Det här är förstås en förändring, när finskan faller bort. Men Hangö är ju väldigt tvåspråkigt och steget till att läsa nyheter på svenska behöver förhoppningsvis inte vara så stort, säger Anna Hellerstedt.

Samtidigt kan man se en viss profilering från KSF Medias sida. Redan tidigare såldes finska Loviisan Sanomat och nu faller också tvåspråkiga Hangötidningen bort. Kvar har man i praktiken bara svenskspråkiga produkter.

NYA TIDER. Anna Hellerstedt, vd för KSF Media, hoppas att läsarna nu kan se framåt och ge Västra Nyland en chans. Bild: Niklas Tallqvist

- Nog kan man se det här som en markering. Samtidigt har vi också stärkt våra positioner genom att ta in Affärsmagasinet Forum under vårt paraply och skapa en ny tidning för barn och unga på svenska. Och nu har vi dessutom en klar satsning på VN, konstaterar Anna Hellerstedt.

Stafettpinnen förs vidare

På VN konstaterar chefredaktör Marina Holmberg att arbetet fortsätter. Hangö kommer att märkas på VN:s spalter.

– Vi kommer att bevaka Hangö enligt samma modell som tidigare, men förhoppningsvis i en ännu större utsträckning än tidigare. Vi kommer att ha nyheterna förstås i papperstidningen, men också i våra digitala kanaler, säger Holmberg som också är chefredaktör för HT.

Holmberg påpekar vidare att Hangö är en given del av den västnyländska regionen. För Hangöborna finns det mycket att läsa i VN, inte bara om hemstaden.

- Nu kan vi sätta Hangö i ett större sammanhang. Hangö är en viktig del av regionen och något av motorn i mycket så det är ett väsentligt bevakningsområde för oss, säger Holmberg

Lång historia

Samtidigt är stämningen onekligen litet vemodig. Hangötidningen har långa anor och har haft en given plats i många Hangöhem.

– Det är klart att det är mycket känslor med här och för många är detta säkert ett tråkigt besked. Samtidigt hoppas jag att man kan se framåt och också våga testa, helt enkelt ge Västra Nyland en chans, säger Anna Hellerstedt.

Tidningen Hangö grundades 1890 och utkom som mest tre gånger i veckan. Första chefredaktör var W. E Lindbohm, medan Tor Westerholm (1918-1947) och Enok Österlund (1947-1979) stod för långa dagsverken på posten. Österlund efterträddes sedan av det kanske mest kända namnet, den blivande riksdagsmannen Rainer Erlund som var chefredaktör fram till 1992.

KSF Media har ägt Hangötidningen sedan 2012.

Mer läsning