Stor stridsövning med svenskt regemente pågår utanför Hangö

Mycket på gång. Under Silja övar deltagarna på mycket. Här tar trupperna sikte på Hästö-Busös strand. Bild: Lina Enlund

För tillfället pågår marinens sjöstridsövning Silja. Samtidigt ordnas en gemensam övning för den finländska och den svenska amfibietruppen där Nylands brigad i allra högsta grad är inblandad.

Silja inleddes den 27 maj och avslutas på fredag. Övningen äger rum på Skärgårdshavet, Finska viken, Norra Östersjön och längs de nyländska kustområdena. Kommendör Misa Kangaste är marinens beredskapschef och fungerar som övningsledare. Han säger att övningen dessutom är något av ett slutprov för en del av de finländska deltagarna.

– Övningens målsättning är att utveckla och förbättra marinens beredskap tillsammans med armén. Drygt 2 000 soldater deltar i Silja som är en taktisk och stridsteknisk övning. Under övningen genomförs bland annat sjöbevakning, sjöminering och landstigning.

Parallellt med övningen ordnas en gemensam övning för den finländska och svenska amfibietruppen SFATU. Nylands brigad deltar i övningen tillsammans med Amfibieregementet från Sverige. Överste Patrik Gardesten är chef för Amfibieregementet och han är nöjd med att få vara i Finland.

– I början på 1990-talet inleddes ett utbyte mellan Amfibieregementet och Nylands brigad. Det handlade om ett samarbete mellan kustjägare och om ett utbyte av kunskaper, men också av officerare. Sedan 2001 har vi haft övningar där finländska och svenska soldater är tillsammans. Vi har varit i Finland, men även i Sverige.

Arvi Tavaila är kommendör för Nylands brigad och han konstaterar att det handlar om en stor övning. Han säger att 400 finländska och lika många svenska krigare deltar i övningen.

– Svenskarna har kommit hit en stor trupp och dessutom har de med sig 40 båtar. Det är aningen mera än vad vi har, men det beror på att en del av våra båtar är på service.

Viktigt samarbete

Silja inleddes på måndagen för SFATU:s del, men trupperna samlades redan under veckoslutet. Gardesten säger att det känns fantastiskt att övningen har kört i gång.

– Som sagt har vi samarbetat länge och i början var tanken att vi skulle kunna stödja eller delta i krishantering. Det har vi lyckats med och nu kan vi fokusera på nästa steg som är att agera tillsammans i en väpnad strid. Dessutom är det viktigt för sammansättningen att de gemensamma övningarna fortsätter kontinuerligt.

Nöjd. Arvi Tavaila påpekar att samarbetet fungerar bra med Amfibieregementet. Bild: Lina Enlund

Både Tavaila och Gardesten säger att förhoppningen är att nästa steg kan nås 2023. Det skulle i så fall betyda att Sveriges och Finlands gemensamma marina stridsgrupp kan utföra krigsliknande uppgifter. Tavaila säger också att man hoppas på att kunna ordna en övning nästa år.

– Men det är klart att det är en kostnadsfråga och dessutom påverkar den nya regeringens försvarsbudget. Man kan säga att de detaljer som är oklara beror på finansieringen, men vi vet att vi kommer att ha en övning.

Övning ger färdighet

Bland annat Patrik Berge och Sami Jaakkola var på plats under SFATU:s övning på Hästö-Busö, som inte ligger långt ifrån Nylands brigads övningsområde i Syndalen. Under övningen fungerade de som SFATU:s kommendör, respektive vicekommendör.

– Vartannat år är det någon från Sverige som är kommendör och vartannat år är det någon från Finland, säger de.

Båda två konstaterar att man vid det här laget märker att de finländska och svenska trupperna har övat länge tillsammans. På måndagsförmiddagen genomfördes en skjutning med kustrobotar och både finländska samt svenska grupper deltog i övningen.

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt. När vi träffas nu för tiden så behöver vi heller inte lägga mycket tid på att komma i gång utan vi kan börja öva snabbt, säger Berge.

Övningsdags. Mikael Blomqvist och Gustav Söderholm hör till de beväringar som deltar i sjöstridsövningen Silja. I måndags deltog de bland annat i en övning med kustrobotar. Bild: Lina Enlund

Jaakkola flikar in att det inverkar positivt på övningen och dessutom lyfter han fram att stämningen är god mellan trupperna.

"Vi springer omkring med stridsutrustning"

En som deltar i övningen är Gustav Söderholm från Nylands brigad. Till vardags bor han i Helsingfors, men just nu är han inne på de sista dagarna av sin tjänstgöring. Han säger att hans grupp har två uppgifter i samband med kustrobotskjutningen.

– Vi producerar en lägesbild och förintar målet.

För tillfället är hans grupp underordnad en svensk pluton och Söderholm anser att det finns skillnader mellan en finländsk och en svensk soldat.

– Vi springer mer eller mindre hela tiden omkring med stridsutrustning medan de svenska soldaterna är mera avslappnade när det inte är skarpt läge.

En annan skillnad är att den svenska försvarsmakten länge har använt sig av yrkesmilitärer och även under övningen blandas de finländska beväringarna med svenska yrkesmilitärer. Trots det säger Patrik Gardesten att svenskarna kan lära sig av de finländska soldaterna.

– Under tio år hade vi egentligen endast yrkesmilitärer i Sverige, men nu har vi igen börjat med värnplikt. Däremot anser jag att våra yrkesmilitärer och de finländska beväringarna bildar en slagkraftig styrka och båda grupperna kan lära sig av varandra.

Mitt i prick. Trupperna lyckades med sin uppgift i måndags – de skulle träffa en ö med kustrobotar. Bild: Lina Enlund

Mer läsning