Stadsdirektörerna träffade arbetsministern

Bild: Arkiv/Harald Grönstrand

Det blev inga direkta löften om pengar eller stöd för att hjälpa till på grund av att SSAB stänger fabriken i Lappvik. Ungefär det är kontentan av ett möte mellan en västnyländsk delegation och arbets- och justitieminister Jari Lindström i dag.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell, Raseborgs dito Ragnar Lundqvist och Raseborgs fullmäktigeordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) träffade arbetsminister Jari Lindström (Blå framtid) i dag. Maarit Feldt-Ranta (SDP) skulle också delta, men hade fått förhinder.

Anledningen till träffen var SSAB:s beslut att stänga rörfabriken i Lappvik år 2020. Delegationen önskar någon form av statligt stöd på grund av stängningen och de effekter den kommer leda till.

Inga strukturstöd längre

Då stålfabriken i Koverhar stängde 2012 hade staten ännu ett system med strukturomvandlingsstöd till regioner som drabbades av exempelvis fabriksstängningar. Det här systemet finns inte längre, säger Ragnar Lundqvist:

– Man har frångått det systemet, de pengarna är slut, anslagen existerar inte längre.

På träffen i dag lämnade de två stadsdirektörerna över ett brev där städernas sits beskrivs: att 115 arbetsplatser försvinner – jämte multiplikationseffekten, eftersom fabriken i Lappvik sysselsätter åtminstone ytterligare lika många indirekt – samt att man önskar statlig hjälp för att påverka och hjälpa upp situationen.

"Vissa verktyg finns"

Arbetsminister Jari Lindström kunde inte lova några pengar, inte direkt i varje fall.

– Men han sa att staten nog har vissa verktyg. Det kräver dock aktivitet från oss själva, egen aktivitet. Man kan inte bara gå till statsrådet med hatten i handen, säger Ragnar Lundqvist.

Minister Lindström berättade också om egna liknande erfarenheter, säger Ragnar Lundqvist.

– Han berättade om situationen i Kuusankoski 2006 då UPM:s pappersfabrik Voikkaa stängde. Där rök 700–800 arbetsplatser.

Ministern var själv anställd i fabriken som verkade på hans hemort, bland annat verkade han som vice förtroendeman i pappersarbetarnas fackförbund.

Plan måste göras upp

Nästa steg för Västnyland blir att göra upp något slags plan för hur städerna ska arbeta för och försöka säkra att det finns arbetsplatser i regionen framöver, berättar Ragnar Lundqvist.

– På ministeriet är man nog medveten om vår situation, det märktes. Och jag tycker vi mötte förståelse, även om det var på ett ganska abstrakt plan. Diskussionen var bra, säger han.

Ett viktigt steg i riktningen mot egen aktivitet tas i januari.

– SSAB ordnar då en träff för representanter för bland annat Hangö och Raseborg, NTM-centralen och arbetskraftsmyndigheter, säger Ragnar Lundqvist.

Mer läsning