Stadsdirektörens mejl till politiker ligger i en gråzon – ville påverka politikernas beslut om hotellbygget på Fabriksudden

I mars skickade Hangös stadsdirektör Denis Strandell ett mejl till politiker i miljönämnden. Politikerna skulle ta ställning till hotellbygget på Fabriksudden, och Strandell uppmanade dem att fatta ett beslut som gagnar staden och dess turismnäring.

Den 14 mars bestämde Hangös miljönämnd med minsta möjliga marginal att inte ge grönt ljus till hotellbygget på Fabriksudden. Men före mötet skickade stadsdirektör Denis Strandell ut ett mejl till vissa av ledamöterna i nämnden. I mejlet vädjade han till politikerna att fatta ett beslut "som gagnar staden och dess turismnäring".

Ida Sulin på Kommunförbundet är bland annat expert på kommunallagen, allmän kommunalrätt och förvaltningsförfarande.

Hur vanligt är det att stadens ledande tjänsteman försöker påverka politiker på det här viset?

– Politikerna är självständiga och fattar sina egna beslut, och antagligen blir de påverkade från många håll. Olika individer får vara i kontakt med beslutsfattarna, säger Sulin.

– Men sedan är det en sak om man är stadens ledande tjänsteman och gör det från sin tjänsteroll eller om man är en privatperson. Det beror på vilken roll man tar.

Tre budskap

I mejlet som Strandell skickade till ledamöterna lyfter han huvudsakligen upp tre olika saker. Den första är att Hangö behöver Regatta Resorts planerade hotell, och att hotellet skulle gagna stadens turismnäring betydligt. "Vi ska inte behöva vänta ytterligare flera år för att komma i gång med det som de allra flesta vill ha och som det inte finns något lagligt hinder för. Nyström vill att detta faller för ifall det går till planeringsprocessen så har han och hans gäng igen alla möjligheter att försöka förhindra och fördröja genom besvär m.m."

Jag kan föreställa mig att sådant här förekommer mer i inofficiella sammanhang, men det att han skickat det via mejl gör det till ett offentligt budskap.

Det andra budskapet är då att Rolf Nyström (Hangö 2016) är jävig enligt kommunallagen och förvaltningslagen, att han "fortsatt lobba för sin destruktiva och nedrivande personliga vendetta mot allt som Regatta Resorts står för" och att nämnden ska konstatera hans jäv och be honom avlägsna sig från mötet när hotellbygget behandlas. Under miljönämndens möte i mars röstade Nyström mot hotellbygget.

Rolf Nyström. Bild: Johanna Lindholm

– Enligt jävsreglerna är det så att den som är jävig i första hand är skyldig att anmäla det. Men om man inte själv gör det finns ett behov av att någon annan gör det, och det kan vara vem som helst, säger Ida Sulin om Strandells uppmaning.

Det tredje Strandell lyfter fram är att politikerna ska lita på tjänstemännen, och hänvisar till hans egen tid som fullmäktigeledamot i Kyrkslätt.

"Som ett allmänt råd som jag lärde mig själv då jag började min bana som kommunfullmäktigeledamot i Kyrkslätt för 24 år sedan; att man alltid ska gå med tjänstemännen om man inte vet riktigt vad man borde bestämma."

Ovanligt

Siv Sandberg, forskare i offentlig förvaltning på Åbo Akademi, säger att Denis Strandells mejlkorrespondens ligger i en gråzon.

– Jag kan föreställa mig att sådant här förekommer mer i inofficiella sammanhang, men det att han skickat det via mejl gör det till ett offentligt budskap, säger Sandberg.

Hon säger att en stadsdirektör huvudsakligen borde påverka ett beslut via tjänstemannen som föredrar ärendet på mötet, vilket i det här fallet är stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen.

– Det är lite ovanligt att kommunicera med hela nämnden och att peka ut en enskild ledamot. Det tyder på att han vill försäkra sig om att det inte uppstår flera olika maktcentra i kommunen, säger Sandberg.

Bild: Sarah Grönstrand

Ville lyfta fram jäv Denis Strandell, varför skickade du mejlet?

– Jag har inte sagt att de ska rösta för eller emot någonting. Jag har bett dem att använda sin röst väl. Men hela poängen med att jag ville närma mig nämndens medlemmar var att jag ville lyfta fram det faktum att Rolf Nyström är jävig i frågan, säger Strandell.

Till nämnden ville jag säga att de har all laglig rätt att besluta och ge undantagstillstånd för hotellbygget.

– Det är min plikt som tjänsteman att hjälpa nämnden att fatta ett lagligt beslut. Och trots att jag uppmärksammade dem om Nyströms jäv fick han vara med under beslutet. Så här kan vi inte ha det. Vi är skyldiga att behandla alla aktörer, också Hangöföretaget Hotel Regatta, möjligast objektivt.

Han tillägger att ifall nämnden fattat ett lagligt beslut så skulle man inte ha fått in en rättelseyrkan om beslutet. Efter nämndens marsmöte har nämligen Hotel Regatta, Regatta Spa och Asunto Oy Hangon Regatta Suites har lämnat in en ett yrkande på egenomprövning om beslutet.

– Till nämnden ville jag säga att de har all laglig rätt att besluta och ge undantagstillstånd för hotellbygget. Samma konstaterade vår jurist Lasse Tallqvist under mötet och också föredraganden, stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen. Att ens tro att vi skulle föreslå någonting som skulle vara olagligt är otänkbart, och det här ville jag föra fram.

– Det är inget konstigt att jag som ledande tjänsteman agerar för stadens bästa, och stadens bästa skulle vara att hotellet byggs i rasande fart. Det ligger i stadens intresse och är det viktigt för sysselsättning, skatteinkomster och den tillväxtpotential det medför vårt näringsliv och turismen, säger Denis Strandell.