Stadens utredning av fallet med det avlidna äldre paret är nu klar

Stadens interna utredning om fallet med de två äldre döda är nu klar. Staden var i kontakt med parets son efter att en orolig granne gjort en anmälan.

Det var den 3 april som ett äldre par hittades avlidna i sitt hem i Hangö. Parets granne hade tidigare gjort en orosanmälan, och staden har nu utrett varför man inte gjorde ett kontrollbesök tidigare.

I sin utredning konstaterar staden att man följt riktlinjerna staden har i motsvarande fall. När någon kontaktar stadens grundtrygghet och gör en orosanmälan dokumenteras den, och i det här fallet har man varit i kontakt med parets son för att komma överens om ett hembesök.

Medan ärendet behandlades valde man ändå att göra ett oanmält hembesök till familjen, och det var under det besöket som man konstaterade att det äldre paret avlidit.

Familjen har inte hört till hemvårdens klienter eller använt sig av stadens service.

Hembesök som staden gör är frivilliga och ska ske med klienternas medgivande. Ifall det finns en stark oro eller man inte får kontakt med familjen kan socialvården eller socialjouren göra oanmälda besök.

Staden kommer nu att gå igenom sina instruktioner som gäller i motsvarande fall. Staden samarbetar även med polisen för att klarlägga händelseförloppet och dess bakgrund.