Staden stöder företag

Bild: Johan Kvarnström

Många företag drabbas hårt av coronakrisen. Stadsstyrelsen har beslutat att man kan ge upp till 6 månaders betalningstid för avgifter, hyror och markhyror som förfaller till betalning under krisen.

Staden vill nu stödja företagen att komma igenom krisen.

Företagen måste komma in med en anhållan till stadsdirektören om att få förlängd betalningstid.

Beslutet om förlängd betalningstid gäller tills vidare och stadsstyrelsen tar upp ärendet på nytt då det inte längre finns orsak att ha det här undantagsförfarandet.

Mer läsning