Staden permitterar inte nu

Bild: Arkiv

Hangö avslutade samarbetsförhandlingarna med personalen den 20 april. Resultatet var att 56 personer kunde permitteras i maximalt tre månader.

På styrelsemötet samma kväll fattade man inte beslut om att verkställa resultatet utan på förslag av Pertti Ruuska (Sannf) beslöt man efter omröstning att behandla resultatet först den 4 maj.

På mötet den 4 maj fick man besked om att regeringen kommer att lätta på en del restriktioner och då var det inte längre aktuellt med att verkställa permitteringarna.

För några personer inom staden kan det vara aktuellt med vissa specialarrangemang med andra uppgifter.

Mer läsning